Projekt i wykonanie: M. Papuga
 • Dni Czchowa 2019
 • Gmina Czchów z lotu ptaka
 • Wzgórze zamkowe w Czchowie
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Czchowie
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Czchowie
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Czchowie
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Czchowie
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Czchowie
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Czchowie
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Czchowie
Previous Next

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 26, marzec 2019

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godzinie 14.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2019 rok,
  2. poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Alicja Mordarska

Odsłony: 391