Projekt i wykonanie: M. Papuga

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie - 20 kwietnia 2020 r.

Mając na uwadze zmiany w przepisach, potrzebę stopniowego łagodzenia obowiązujących ograniczeń oraz zaspokajanie najważniejszych potrzeb mieszkańców gminy Burmistrz Czchowa podjął decyzje o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu urzędu, które zapewniają większą możliwość bezpośredniego uzyskania informacji, załatwienia sprawy.

Otwarte zostało główne wejście do urzędu, a obsługa klientów prowadzona jest w Biurze Obsługi Klienta (sala na parterze, na lewo po wejściu do budynku). W sali dostępne są najpotrzebniejsze druki, a dyżurujący pracownicy będą udzielać niezbędnych informacji. W wyjątkowych sytuacjach pracownik merytoryczny będzie schodził do Biura Obsługi Klienta, gdzie udzieli dodatkowych wyjaśnień, przekaże urzędowe dokumenty. Aby uniknąć kumulacji klientów utrzymana została decyzja o zamknięciu kasy urzędu – do odwołania.

Bardzo proszę Państwa o przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa. Ważne też, aby w tym niełatwym czasie zwracać uwagę na problemy, trudności w naszym najbliższym otoczeniu, szczególnie dotyczy to osób starszych lub samotnych. Każdy taki przypadek proszę zgłaszać do MOPS w Czchowie.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego  z pracownikami urzędu, co pozwoli na zapoznanie się ze sprawą, zgromadzenie potrzebnych dokumentów, a docelowo przyspieszy załatwienie sprawy.

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Miejskiego w Czchowie: /33keqgt47q/SkrytkaESP (strony obywatel.gov.pl oraz epuap.gov.pl)

Kontakt e-mail do Urzędu: gmina@czchow.pl

Kontakt telefoniczny w sprawach urzędowych:

 • Podatki -  tel. 14 66 21 744
 • Śmieci, wodociąg, kanalizacja, szamba - tel. 14 66 21 722
 • Sprawy inwestycji (warunki zabudowy, przyłącza wody i kanalizacji) - tel. 14 66 21 716
 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 14 66 21 734
 • Dowody osobiste, sprawy meldunkowe - tel. 14 66 21 725
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 14 66 36 565
 • Świadczenia wychowawcze - 14 66 21 736
 • Centrala Urzędu - 14 66 21 710

Komunikat Burmistrza Czchowa - KWARANTANNA

KOMUNIKAT

Burmistrza Czchowa z dnia 20 marca 2020 r.

Osoby powracające do Polski po 15 marca 2020 r. objęte są obowiązkową 14 dniową kwarantanną w miejscu zamieszkania.

Kwarantannę odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informacje otrzymujesz w czasie przekraczania granicy)

W czasie odbywania kwarantanny w domu stosuj się do poniższych zaleceń:

- nie opuszczaj domu, miejsca przebywania

- nie wychodź do sklepu

- nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ich do domu

- zachowaj szczególne zasady higieny

- w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną w Brzesku - tel. 608 609 745

- udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.

- w przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Kontakt tylko telefoniczny.

MIROMED NZOZ w Jurkowie tel. 14 68 42 202

DARMED NZOZ w Czchowie tel. 14 68 43 090

Najbliższy Specjalistyczny Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowych Sączu (Dąbrowa 1) tel. 18 443 21 23

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 30 000 zł.

Informacje na temat pomocy osobom w kwarantannie - https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

francja m italia wielkabrytania m

Biografia Burmistrza Czchowa

Opublikowano: poniedziałek, 23, styczeń 2017

    Marek Chudoba ukończył studia wyższe licencjackie, jak i magisterskie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na kierunku politologia i nauki społeczne.

 • Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Ukończył studium bankowości w Dolnośląskiej Szkole Bankowej uzyskując tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego, przyznawany przez Zarząd Banków Polskich
 • Jest absolwentem Technikum Hodowlanego w Nawojowej

Wykształcenie uzupełniające:

 • Studium Prawa Europejskiego Warszawa - konsultant zarządzania projektami infrastrukturalnymi
 • Studium Prawa Europejskiego - Studium Dobrej Administracji

Praca społeczna i samorządowa:

 • 1990 – 1994        Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czchowie
 • 1990 – 1994        Członek Rady Gosp. Banku BS we Wrocławiu
 • 1993 – 1998        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tarnowskiej Izby Rolniczej, Delegat Gminy Czchów
 • 1994 – 1998        Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
 • 1998 – 2002        Radny Rady Miejskiej w Czchowie
 • 2002 – 2005        Prezes Zarządu Spółki z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           delegat Gminy w Spółce z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           Prezes Zarządu Gminnego Oddziału OSP RP
 • 2002 – 2014        Członek Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • od 2014 r.           Prezes Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • od 2008 r.           Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
 • od 2003 r.           członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej
 • od 2002 r.           Przewodniczący Rady Społecznej GZOZ w Czchowie
 • od 2015 r.           członek powiatowej Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Tarnowskiej Agencji Rynku Rolnego
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Małopolskim Forum MiSTIA przy Fundacji Rozwoju Demokracji w Krakowie

Praca zawodowa

W sektorze rolnictwa od 1976 r. do 1989 r., w spółdzielczości bankowej jako prezes i dyrektor banku w okresie od 1990 r. do 2002 r., w samorządzie gminnym jako Burmistrz Czchowa od 2002 r. do dzisiaj. Jednocześnie prowadzi własne gospodarstwo specjalistyczne (ogrodnictwo, hodowla).

Odznaczenia

 1. Tytuł honorowy – Zasłużony dla Gminy Czchów
 2. Srebrny Krzyż Zasługi
 3. Medal Edukacji Narodowej
 4. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 5. Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka ”Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”
 6. Brązowy „Medal Zasługi Łowieckiej” Polskiego Związku Łowieckiego

 

Odsłony: 3699
 • Informacje na temat koronawirusa
 • Gmina Czchów z lotu ptaka
 • Wzgórze zamkowe w Czchowie
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • 16. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dzieci do lat 9-ciu '2020
Previous Next