Projekt i wykonanie: M. Papuga
 • XIX Baszta Jazz Festival
 • Gmina Czchów z lotu ptaka
 • Gminny Dzień Strażaka w Czchowie
 • Gminny Dzień Strażaka w Czchowie
 • Gminny Dzień Strażaka w Czchowie
Previous Next

francja m italia wielkabrytania m

Zapraszamy mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku na spotkania informacyjno – konsultacyjne

Opublikowano: wtorek, 28, lipiec 2015 Rafał Kopytko

     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pt. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Celem spotkań będzie wykonanie analizy SWOT dla obszaru.

      Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

Gmina

Termin

Godzina

Miejsce

Gnojnik

11 sierpnia 2015 r.

9.00 - 12.00

Centrum Kultury w Gnojniku

Lipnica Murowana

11 sierpnia 2015 r.

14.00 – 17.00

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Gródek nad Dunajcem

12 sierpnia 2015 r.

9.00 – 12.00

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem

Korzenna

12 sierpnia 2015 r.

14.00 – 17.00

Dwór w Korzennej

Czchów

13 sierpnia 2015 r.

9.00 – 12.00

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie

Łososina Dolna

13 sierpnia 2015 r.

14.00 – 17.00

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

Iwkowa

14 sierpnia 2015 r.

9.00 – 12.00

Urząd Gminy w Iwkowej

Program spotkania:

 • Rejestracja uczestników, kawa, herbata
 • Przywitanie, wprowadzenie w temat
 • Podział uczestników spotkania na podgrupy robocze
 • Analiza zagadnień tematycznych, praca w grupach
 • Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych
 • Podsumowanie spotkania
 • Zakończenie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odsłony: 1818