Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 16, styczeń 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy!

     Burmistrz Czchowa, zwraca się z gorącym apelem skierowanym do mieszkańców gminy Czchów, którzy zadeklarowali segregowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych, o zwrócenie uwagi na  przestrzeganie zasad segregacji. Do Urzędu Miejskiego w Czchowie napływają sygnały, iż nie wszyscy mieszkańcy Gminy prawidłowo segregują odpady komunalne. Takie zachowanie prowadzi do generowania wyższych kosztów odbioru selekcji oraz problemów z jej późniejszym zagospodarowaniem. Osoby, które zadeklarowały segregację śmieci, a tego nie robią, muszą liczyć się z konsekwencjami (zmiana opłaty na wyższą, tj. obowiązującą dla systemu niesegregowanego).

Czytaj więcej...

Informacja dla osób, których posesje nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano: wtorek, 07, listopad 2017
Rafał Kopytko

    Burmistrz Czchowa przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano: środa, 04, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych (plik .pdf)

KOMUNIKAT

Opublikowano: czwartek, 09, marzec 2017
Rafał Kopytko

     Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z  późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób, których posesje nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano: czwartek, 09, czerwiec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa, przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 29, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa - plik .pdf

Komunikat

Opublikowano: poniedziałek, 11, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy powinien posiadać odrębną umowę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z prowadzonej działalności. Umowa winna być zawarta z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej jaki prowadzony jest na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej...