Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 29, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa - plik .pdf

Komunikat

Opublikowano: poniedziałek, 11, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy powinien posiadać odrębną umowę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z prowadzonej działalności. Umowa winna być zawarta z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej jaki prowadzony jest na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej...

Komunikat

Opublikowano: poniedziałek, 11, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Z uwagi na powtarzające się sytuacje oddawania przez mieszkańców dużych ilości odpadów budowlanych pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, Burmistrz Czchowa informuje, że firma zbierająca odpady komunalne oraz PSZOK nie będą przyjmować tego rodzaju odpadów w ramach ponoszonej opłaty.

Czytaj więcej...

Ścieki trują!!! Dbaj o swoje zdrowie i środowisko

Opublikowano: czwartek, 31, marzec 2016
Rafał Kopytko

     W miesiącach kwiecień/maj bieżącego roku zostaną dostarczone do Mieszkańców Gminy Czchów druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Formularze należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

     Wypełnione zgłoszenia zostaną wykorzystane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Czytaj więcej...

Prośba do Mieszkańcow Gminy Czchów

Opublikowano: wtorek, 22, marzec 2016
Rafał Kopytko

    Burmistrz Czchowa zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie:

1. Informacji o infrastrukturze na terenie Gminy Czchów: wersja .docx, wersja .pdf

      Uzyskane informacje pozwolą na lepsze planowanie inwestycji odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, co ma szczególne znaczenie przy staraniach o unijne dofinansowanie. Pozyskana wiedza będzie pomocna w ocenie stanu istniejącej infrastruktury technicznej Gminy Czchów oraz zapewnieniu wyższych standardów życia społeczności lokalnej (min. rozwoju infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, komunikacyjnej, zapewnieniu łączności internetowej).

Czytaj więcej...

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano: poniedziałek, 07, marzec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - plik pdf

UWAGA! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano: środa, 02, marzec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla każdego gospodarstwa domowego przyporządkowany został indywidualny numer rachunku bankowego.

      Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ten fakt przy dokonywaniu wpłat i zlecaniu przelewów w bankowości elektronicznej.

Apel o właściwe użytkowanie kanalizacji!

Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2015
Rafał Kopytko

     Burmistrz Czchowa zwraca się do mieszkańców z apelem o właściwe użytkowanie kanalizacji. Często w domach do toalet lub studzienek znajdujących się na posesjach wrzucane są śmieci, padłe zwierzęta, wnętrzności zwierząt gospodarskich, ubrania, pampersy, tampony, podpaski, chusteczki kosmetyczne. Wynikiem takiego działania są coraz częstsze i poważniejsze awarie.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący opróżniania zbiorników bezodpływowych (przydomowych szamb)

Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2015
Rafał Kopytko

    Urząd Miejski w Czchowie informuje, że z dniem 30 czerwca 2011 roku Zakład Usług Komunalnych Gminy Czchów został zlikwidowany i Gmina Czchów przejęła obowiązki Zakładu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (przydomowych szamb). W celu dokonania zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych należy zadzwonić pod nr tel. 146 621 738 – Pani Helena Motak. Zgłoszenie zostanie przyjęte przez pracownika i w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zostanie wykonana usługa.

Czytaj więcej...