Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Przedsiębiorco! Koniecznie przeczytaj list z ZUS

Opublikowano: piątek, 15, marzec 2019

Czytaj więcej...     Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Informuje w nich jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2018 r. W ciągu najbliższych dwóch tygodni każdy z ponad 2,5 mln płatników składek otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 r. Pierwsza w historii masowa wysyłka informacji o stanie rozliczeń z ZUS właśnie się rozpoczęła.

Więcej na www.zus.pl

KOMUNIKAT - awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: piątek, 15, marzec 2019

Czytaj więcej...      W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 15 marca 2019 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości Tymowa.

     Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00.

     Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzeskiego

Opublikowano: wtorek, 12, marzec 2019

      Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467 i 2212). Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Czytaj więcej...

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych - komunikat do przedsiębiorców

Opublikowano: wtorek, 05, marzec 2019

Czytaj więcej...     Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Czytaj więcej...

Uwaga! Droga gminna będzie zamykana

Opublikowano: czwartek, 14, luty 2019

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że od 18 lutego 2019 r. do odwołania, w godzinach od 8:00 do 16:00, zamykany będzie odcinek drogi gminnej na ul. Pęcherska Góra pomiędzy numerami 73 a 125, w związku z prowadzoną budową kanalizacji sanitarnej.
     Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Mapa: google.com

 

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: czwartek, 14, luty 2019

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości do 9 000,00 zł (zakup i montaż kotła - 8 000,00 zł; modernizacja instalacji wewnętrznej 1 000,00 zł) na wymianę kotłów zasilanych paliwem stałym. W zakresie w/w dofinansowania można zainstalować kotły zasilane: węglem kamiennym typu ekogroszek, drewnem oraz peletem.

     Wszelkie informację oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój  nr 16. Projekt realizowany jest do 31.10.2019 r.

Do pobrania ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej:

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina...

Opublikowano: środa, 13, luty 2019

Szanowni Państwo, 

            Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2019 roku  www.malopolska.pl/srodowisko.

    Czytaj więcej...

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Opublikowano: środa, 13, luty 2019

Czytaj więcej...     Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.
Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Opublikowano: piątek, 08, luty 2019

Czytaj więcej...     W związku z koniecznością podłączenia nowego odcinka sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2019 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach: Czchów ul. Górna, Jurków, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota, Łacnowa, Gnojnik, Tworkowa. Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00.

    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Wznowienie działalności Agencji Pocztowej w Złotej

Opublikowano: wtorek, 05, luty 2019

Czytaj więcej...      Poczta Polska S.A. - Region Sieci w Krakowie uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2019 r. wznowiona została działalność Agencji Pocztowej w Złotej. Agencja funkcjonuje w sklepie GROSZEK od poniedziałku do czwartku w godzinach 6:30 - 13:30, a w piątki od 6:30 do 20:00 i realizuje pełny zakres powszechnych usług pocztowych.