Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

Opublikowano: czwartek, 19, lipiec 2018

Clipboard01     Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA będąc partnerem KSOW i realizując operację pt. "Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw" w partnerstwie z Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz z Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dwóch ważnych dla rolnictwa ekologicznego wydarzeniach, które będą miały miejsce w Rzuchowej i Pleśnej (woj. Małopolskie, Powiat Tarnowski, Gmina Pleśna) kolejno w dniach 21-22 lipca 2018 roku.

Jako pierwsze odbędzie się Spotkanie / warsztat rolników ekologicznych, który ma na celu zintegrowanie indywidualnych rolników, producentów, „grup producentów”, wymianę doświadczeń jak również przeprowadzenia dyskusji w jaki sposób zwiększyć świadomość konsumentów w zakresie prawidłowego identyfikowania żywności ekologicznej oraz w jaki sposób rozwijać system sprzedaży bezpośredniej na linii konsument – rolnik. (Rzuchowa, 21 VII 2018 roku)

 

Drugie w kolejności wydarzenie to impreza plenerowa "EkoFest" –  „Ekologia! to jest to!” - czyli promocja żywności ekologicznej i producentów przy Święcie Owoców i Produktów Pszczelich w Gminie Pleśna w ramach której zorganizowanych zostanie 40 stoisk z żywnością ekologiczną z terenu kraju. "EkoFest" to nowa impreza, która ma na celu promocję zarówno rolników produkujących żywność ekologiczną, żywności ekologicznej oraz znaku żywności ekologicznej tzw. „Euro Liścia”. W ramach stoisk wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania produkowanej przez siebie żywności uczestnikom organizowanego wydarzenia, przeprowadzenia różnych warsztatów
i prezentacji jak również nawiązania kontaktów czy relacji między sobą co wydaje się szczególnie istotne w kontekście współpracy rolników. Promocji żywności ekologicznej towarzyszyć będą prezentacje samych rolników i ich wyrobów na scenie głównej jak też pokazy kulinarne czy konkursy. W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną korzyści i możliwości jakie daje uzyskanie statusu rolnictwa ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu co pozwoli na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. (Pleśna, 22 VII 2018 roku)

Grupę docelową powyższych działań tj. spotkania / warsztatu jak też wystawców w ramach imprezy plenerowej stanowią rolnicy ekologiczni czyli rolnicy prowadzący gospodarstwa i produkujący metodami zgodnymi z wymogami rolnictwa ekologicznego – uprawnieni do posiadania znaku rolnictwa ekologicznego tzw. „Euroliścia” lub będący pod nadzorem uprawnionej jednostki certyfikującej
w trakcie konwersji. 

Udział w spotkaniu/warsztacie jak też w imprezie plenerowej w postaci wystawcy jest możliwy po wcześniejszym przesłaniu kompletnego formularza zgłoszeniowego i po zakwalifikowaniu uczestnictwa na podstawie kolejności zgłoszeń. Impreza plenerowa jest ponad to bezpłatna i ogólnodostępna dla wszystkich odwiedzających zainteresowanych tematyką żywności ekologicznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonów:  14 307 05 01, +48 608 42 46 60

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach!

Formularz zgłoszeniowy wraz ze szczegółowymi informacjami o Warsztacie, konferencji oraz o Imprezie plenerowej dostępne są na stronie www.grupa.odrolnika.pl

 

HARMONOGRAM OGÓLNY

Spotkania / warsztatu dla rolników ekologicznych

Realizacja przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA na podstawie zawartej z Centrum Doradztwa Rolniczego umowy nr KSOW/2/2018/046 z dnia 05 czerwca 2018 r. operacji pn.:

"Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw"

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsce: Rzuchowa – Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, Rzuchowa 1A, 33-114 Rzuchowa

Termin szkolenia Godzina rozpoczęcia Miejsce szkolenia Szacowana liczba godzin

21.07.2018 r.

11:00

Rzuchowa

Centrum Produktu Lokalnego,

Rzuchowa 1A, 33-114 Rzuchowa

7

Zarząd Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA
ma zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie i jednocześnie warsztat rolników ekologicznych,
który odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 roku tj. sobota w Centrum Produktu Lokalnego
w Rzuchowej
(Rzuchowa 1A, 33-114 Rzuchowa)

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY

Spotkania / warsztatu dla rolników ekologicznych

Data

Godziny realizacji

Liczba
godz. lekcyjnych

Temat zajęć

Prowadzący zajęcia
(imię i nazwisko)

I dzień

21-07-2018

10:30-11:00

Rejestracja uczestników

10:45-11:00

Serwis kawowy

11:00-11:15

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne

11:15-12:45

2

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Europejskie przykłady integracji najwyższej jakości produktów lokalnych i regionalnych z jakościową ofertą gastronomiczną.  Studium przypadku Genuss Region Osterreich – kompleksowe działania na poziomie lokalnym w Austrii w kontekście możliwych do realizacji działań w Polsce w zakresie żywności ekologicznej np. Polska kraj ekologiczny.

Czas trwania – 45 min.

----------------------------------------------------

Warsztaty i praca w grupach

Podział uczestników szkolenia na grupy w zależności od zadania na 2 grupy lub 5 grup. Każda z grup odpowiadać będzie na pytania zadane na podstawie przedstawianej wcześniej prezentacji jak również realizować zadania wspomagające zgłębienie tematu spotkania/warsztatu. 

Czas trwania – 45 min.

……………………

………………………

12:45-13:00

Serwis kawowy

13:00-13:45

1

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Możliwości sieciowania współpracy na linii producenci spożywczy i jakościowe restauracje na przykładzie imprezy promującej kuchnie francuską - "Goût de France/Good France" w kontekście sieciowania takiej współpracy w rolnictwie ekologicznym w Polsce.

Czas trwania – 45 min.

…………………… 

13:45-14:45

Serwis kawowy

Obiad

14:45-17:00

3

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Pomysły na wspólne działania promocyjne i komercjalizacyjne producentów jakościowych produktów ekologicznych w Polsce.

Czas trwania – 45 min.

-----------------------------------------------------

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Korzyści promocyjne, a możliwości komercjalizacji wynikające z przynależności do sieci współpracy w Polsce i Europie Panel Dyskusyjny

Czas trwania – 90 min.

………………….

…………………..

17:00-17:30

Wystąpienia uczestników spotkania/warsztatu

Czas trwania – 30 min.

17:30-19:00

2

Podsumowanie szkolenia

pytania od uczestników.

Czas trwania – 90 min.

…………………..

Razem godzin lekcyjnych / zegarowych

8 / 7

 

PROGRAM

Imprezy Plenerowej "EkoFest" –  „Ekologia! to jest to!”

Realizacja przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA na podstawie zawartej z Centrum Doradztwa Rolniczego umowy nr KSOW/2/2018/046 z dnia 05 czerwca 2018 r. operacji pn.:

"Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw"

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsce: Pleśna – Gmina Pleśna, powiat Tarnowski, woj. Małopolskie

Termin wydarzenia

Godzina rozpoczęcia

Miejsce wydarzenia

Szacowana liczba godzin

22.07.2018 r.

13:30

Pleśna

Obok Urzędu Gminy Pleśna,

Pleśna 240, 33-171 Pleśna

6,5

Wydarzenia na scenie głównej:

13.20 - 13:30 – rozpoczęcie „EkoFestu”   „Ekologia! to jest to!” (czas 10 min)

13.30 - 14:00 – prezentacja wystawców na scenie, prezentacja znaku rolnictwa ekologicznego (czas 30 min)
14.05 - 14:30 – pokaz kulinarny (I wejście) (czas 25 min)

14.30 - 15:00 – czas dla wystawcy (rolnik) (czas 30 min)

15.00 - 15:20 – pokaz kulinarny (II wejście) (czas 20 min)

16.20 - 16:40 – pokaz kulinarny (III wejście) (czas 20 min)

18.35 - 19:00 – pokaz kulinarny (IV wejście) (czas 25 min)
19.00 - 19:07 – konkurs ekologiczno-kulinarny (czas 7 min)

Czas otwarcia stoisk w ramach strefy wstawienniczej:

14:00 - 19:00 – stoiska wystawiennicze w strefie „EkoFestu”  „Ekologia! to jest to!” (czas 300 min)

 

Zarząd Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA
ma zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie i jednocześnie warsztat rolników ekologicznych,
który odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 roku tj. sobota w Centrum Produktu Lokalnego
w Rzuchowej
(Rzuchowa 1A, 33-114 Rzuchowa)

HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY

Spotkania / warsztatu dla rolników ekologicznych

Data

Godziny realizacji

Liczba
godz. lekcyjnych

Temat zajęć

Prowadzący zajęcia
(imię i nazwisko)

I dzień

21-07-2018

10:30-11:00

Rejestracja uczestników

10:45-11:00

Serwis kawowy

11:00-11:15

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne

11:15-12:45

2

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Europejskie przykłady integracji najwyższej jakości produktów lokalnych i regionalnych z jakościową ofertą gastronomiczną.  Studium przypadku Genuss Region Osterreich – kompleksowe działania na poziomie lokalnym w Austrii w kontekście możliwych do realizacji działań w Polsce w zakresie żywności ekologicznej np. Polska kraj ekologiczny.

Czas trwania – 45 min.

----------------------------------------------------

Warsztaty i praca w grupach

Podział uczestników szkolenia na grupy w zależności od zadania na 2 grupy lub 5 grup. Każda z grup odpowiadać będzie na pytania zadane na podstawie przedstawianej wcześniej prezentacji jak również realizować zadania wspomagające zgłębienie tematu spotkania/warsztatu. 

Czas trwania – 45 min.

……………………

………………………

12:45-13:00

Serwis kawowy

13:00-13:45

1

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Możliwości sieciowania współpracy na linii producenci spożywczy i jakościowe restauracje na przykładzie imprezy promującej kuchnie francuską - "Goût de France/Good France" w kontekście sieciowania takiej współpracy w rolnictwie ekologicznym w Polsce.

Czas trwania – 45 min.

…………………… 

13:45-14:45

Serwis kawowy

Obiad

14:45-17:00

3

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Pomysły na wspólne działania promocyjne i komercjalizacyjne producentów jakościowych produktów ekologicznych w Polsce.

Czas trwania – 45 min.

-----------------------------------------------------

Wykład z elementami konwersatorium - prezentacja;

Korzyści promocyjne, a możliwości komercjalizacji wynikające z przynależności do sieci współpracy w Polsce i Europie Panel Dyskusyjny

Czas trwania – 90 min.

………………….

…………………..

17:00-17:30

Wystąpienia uczestników spotkania/warsztatu

Czas trwania – 30 min.

17:30-19:00

2

Podsumowanie szkolenia

pytania od uczestników.

Czas trwania – 90 min.

…………………..

Razem godzin lekcyjnych / zegarowych

8 / 7

 

Odsłony: 261