Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

AKCJA ZIMA 2018/2019

Opublikowano: piątek, 26, październik 2018

akcja zima 500x500 sMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie rozpoczął działania pn. „Akcja zima 2017/2018” mające na celu łagodzenie skutków niskich temperatur.

     Zima to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla ludzi starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które z uwagi na wychłodzenie, bądź brak ciepłej odzieży są narażone na bezpośrednie zagrożenie życia. Ujemne temperatury, wiatr, padający śnieg stanowią poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Należy zatem reagować zawsze, kiedy osoba znajduje się w trudnej sytuacji i potrzebuje pomocy. Stąd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie zwraca się do mieszkańców Gminy Czchów z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Apelujemy aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy.

REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

 TELEFONY KONTAKTOWE

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie - 14 6636565

  • Komisariat Policji w Czchowie - 14 66 36 007 lub 997

  • Pogotowie - 999

  • Bezpłatny telefon alarmowy - 112

Informujemy także, że wykaz placówek schronienia na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie: http://www.muw.pl w zakładce „sprawy społeczne”

Kierownik MOPS Czchów
Renata Krakowska

Odsłony: 256