Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Skorzystaj z oferty projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Opublikowano: poniedziałek, 17, grudzień 2018

ulotka POP     Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy? A może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje? Skorzystaj z oferty projektów „AKTYWNI I SAMODZIELNI (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30” lub „PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY”, realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.
     Projekty są realizowane od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 i skierowane do osób, które ukończyły 30 lub 50 rok życia, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące powiaty: brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski.

     Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
  • Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
  • Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
  • Płatne staże zawodowe
  • Zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy
  • Wsparcie trenera zatrudnienia
  • Opiekę nad osobami zależnymi
  • Doradztwo informatyczne
  • Zwrot kosztów dojazdu

     Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzeb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy- wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewni indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektowe, skuteczne rozwiązania.

     Zainteresowanych zapraszamy do jednego z naszych Centrów Wsparcia Kolping:
Centrum Wsparcia w Brzesku: ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko (vis a vis Urzędu Miasta)
tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654
Centrum Wsparcia w Krakowie: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. 12-418 77 67

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.

ulotka AS 1

ulotka AS 2


UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!


Projekt „ Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” oraz projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Odsłony: 253