Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Spotkanie ws. "Sądeczanki"

Opublikowano: piątek, 21, grudzień 2018

b_250_0_16777215_00_http___dk75.pl_wp-content_uploads_2017_04_logo_gddkia-3.png     Burmistrz Czchowa informuje iż w dniu 13.12.2018r odbyło się na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego, spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych z rejonu korytarzy drogi krajowej nr 75 (DK75) na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, na którym zaprezentowano harmonogram prac i podsumowanie Studium Korytarzowego. Przedstawiono pięć korytarzy inwestycyjnych łączących Brzesko z Nowym Sączem. Również w dniu 18.12.2018r w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbyło się spotkanie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych na które Gmina Czchów również została zaproszona. Na posiedzeniu tym przedstawiono i omówiono przebieg 5 korytarzy (link). GDDKiA nie wybrała żadnej wersji, będą kontynuowane prace na wszystkich pięciu korytarzach związane z ich uszczegółowieniem.

     Przez naszą Gminę przebiegają trzy korytarze, korytarz oznaczony jako A przebiega przez msc Tymowa i Wytrzyszczka, korytarz B przebiega przez miejscowość Tymowa, korytarz C i F to trasa przez Tymową i Wytrzyszczkę. Natomiast korytarz D prowadzi przez miejscowości Jurków, Czchów, Będzieszyna i Wytrzyszczka.

     Burmistrz Czchowa podtrzymał swoje stanowisko czyli remont istniejącej drogi a jeżeli zapadnie decyzja o budowie to po szlaku drogi biegnącego przez korytarz oznaczony, jako A do km 15+800 następnie, ponieważ łączy się on z korytarzem B, przejście na korytarz B. W ten sposób „Sądeczanka” na terenie naszej gminy przechodziłaby tunelem pod Rezerwatem Bukowiec z włączeniem drogi wojewódzkiej nr 980 na granicy Gmin Czchów, Gnojnik i Lipnica Murowana.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony www.dk75.pl na której projektant zamieszcza wszelkie dane i informacje na temat tej drogi.

Odsłony: 666