Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

KOMUNIKAT BURMISTRZA CZCHOWA

Opublikowano: piątek, 11, styczeń 2019

Sople     Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i występującymi dużymi opadami śniegu obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jest niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.
     Biorąc pod uwagę powyższe przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) ciąży na nich obowiązek zapewnienia, przy zachowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektów, co wiąże się z koniecznością usuwania zalegającego na dachach śniegu.

Odsłony: 237