Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Śliwkowe spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej

Opublikowano: poniedziałek, 14, wrzesień 2015

     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej, przedsiębiorców, wytwórców i przetwórców produktów lokalnych, rolników oraz sadowników organizowane w ramach realizacji planu komunikacyjnego skierowanego do mieszkańców 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

     Spotkanie odbędzie się 24 września 2015 r. tj. czwartek o godz. 17.00 w Domu Strażaka w Jurkowie (Gmina Czchów), a jego celem będą konsultacje dotyczące kierunku rozwoju obszaru w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli branży turystycznej  i okołoturystycznej, przedsiębiorców, wytwórców i przetwórców produktów lokalnych, rolników oraz sadowników

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020.
Odsłony: 867