Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

KOMUNIKAT w sprawie zwrotu nadpłaty

Opublikowano: piątek, 12, luty 2016

us brzeskoNaczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, iż od dnia 1.01.2016 r. zwrot nadpłaty następuje:

  •  na wskazany rachunek bankowy

Przypomina się o konieczności aktualizacji rachunku bankowego w przypadku jego zmiany.

  •  przekazem pocztowym

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, tj. o kwotę 4,90 zł (niezależnie od kwoty nadpłaty).

Nadpłata może zostać zwrócona w punkcie kasowym, jeżeli podatnik złoży żądanie w tym zakresie.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, tj. nadpłata do kwoty 23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.

Odsłony: 831