Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Opublikowano: wtorek, 12, lipiec 2016

     Burmistrz  Czchowa  przypomina o II etapie skladania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

     Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej  powinien zbierać  faktury VAT i w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

     Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2016 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WNIOSEK do pobrania

Odsłony: 672