Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2016

0001   Projekt "Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy" skierowany jest do osób młodych, do 29 r.ż., biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w formie stacjonarnej. W szczególności zapraszamy osoby w wieku 15-24 lata, które posiadają niskie kwalifikacje i małe doświadczenie zawodowe. Projekt skierowany jest także do osób niepełnosprawnych. W ramach uczestnictwa w Projekcie zapewniamy szereg usług wsparcia.

 

Formy wsparcia:
Obowiązkowo każdy uczestnik objęty zostanie poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy.

W ramach udziału w projekcie, wszystkich uczestników obejmujemy wsparciem:
    - szkoleniami z zakresu kompetencji zawodowych (uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe i zwrot kosztów przejazdu);
    - płatnymi stażami zawodowymi (zwracamy koszt dojazdu i koszt badań lekarskich i psychologicznych).

Każdemu z uczestników przedstawimy minimum 3 oferty stażu lub pracy. Zapraszam również na naszą stronę - http://wsparciemlodych.biuroprojektu.eu/

Katarzyna Drozd
Specjalista d.s. Funduszy Unijnych
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Odsłony: 689