Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ruszył Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany przez Powiat Brzeski w 2016 r.

Opublikowano: czwartek, 15, wrzesień 2016

GRAFIKA POWIAT BRZESKI 2016     Ruszył Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany przez Powiat Brzeski w 2016 r. Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz Dyrekcja i Zespół Realizatora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie serdecznie zapraszają dzieci z 5 Gmin Powiatu Brzeskiego do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2016 r.

Szczepienia w Powiecie Brzeskim są realizowane przez następujących realizatorów:

1) w Gminie Brzesko

Realizator: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brzesku,
32-800 Brzesko, ul. T. Kościuszki 68.

Miejsce wykonywania świadczeń:
• Poradnia Dziecięca w Brzesku, ul. T. Kościuszki 68.
Tel. 14 662 11 68; 14 662 13 16.
Szczepienia będą realizowane w dniach: poniedziałek-piątek godz. 8:00-17:00.

Miejsce wykonywania świadczeń:
• Poradnia Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, ul. Środkowa 2.
Tel. 14 663 05 33, kom. 519 317 001.
Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek, środa godz. 8:00-13:00; czwartek godz. 12:00-16:00.

2) w Gminie Dębno

Realizator: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. T. Kościuszki 68.

Miejsce wykonywania świadczeń: Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej 172.
Tel. 14 665 85 64 kom. 519 317 000.
Szczepienia będą realizowane w dniach: poniedziałek-piątek godz. 8:00 -17:00.

3) w Gminie Czchów

Realizator: „Dariusz Drożdż „DARMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie, ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów.

Miejsce wykonywania świadczeń: NZOZ Czchów ul. Sądecka 183.
Tel. 14 684 30 90.
Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek 13:00-15:00; czwartek 15:00-17:00; piątek 13:00-15:00; w sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość ustalenia innego dnia.

4) w Gminie Gnojnik

Realizator: NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej” s.c. Ewa Cierniak – Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz 32-864, Gnojnik 537.

Miejsce wykonywania świadczeń: NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej” Gnojnik 537.
Tel. 14 686 99 65.
Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek 8:00-11:00; 16:00-18:00; środa 16:00-18:00; czwartek 12:00-16:00; piątek 10:00-12:00.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brzesku,
32-800 Brzesko, ul. T. Kościuszki 68 - umowa podwykonawcza.

Miejsce wykonywania świadczeń: Ośrodek Zdrowia w Uszwi 20.
Tel. 14 664 81 28.
Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek 8:00-13:00; czwartek 14:00-18:00.

5) w Gminie Iwkowa

Realizator: Beata Witowska „WIELOMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wielogłowach 45, 33-311 Wielogłowy.

Miejsce wykonywania świadczeń: NZOZ „WIELOMED”, 32-862 Porąbka Iwkowska 109. Tel. 14 684 42 15.
Szczepienia będą realizowane przez 3 dni w tygodniu tj. wtorek, środa, czwartek w godz. od 14.00-16.00; w sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość ustalenia innego dnia.

Szczegóły programu oraz warunki uczestnictwa:
• Szczepieniami są obejmowane dzieci urodzone w latach 2013-2016 (które nie ukończyły 3 lat).
• Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 06.12.2016 r.
• W razie pytań prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Brzesku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30 pod numerem telefonu 14 663 13 64.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Program jest współfinansowany z budżetu Powiatu Brzeskiego i budżetów: Gminy Brzesko, Gminy Dębno, Gminy Gnojnik, Gminy Czchów, Gminy Iwkowa.

Patronat medialny TVP 3 Kraków.

Odsłony: 646