Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi

Opublikowano: środa, 29, marzec 2017 Rafał Kopytko

Maszachaba     Centrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
    Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

     Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi i dotyczy:

1. Działań informacyjno - edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:

  •  udział w prelekcjach i warsztatach
  •  nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
  •  film informacyjno - edukacyjno - instruktażowy
  •  materiały informacyjno - edukacyjne
  •  wyżywienie podczas wsparcia
  •  udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

2. Zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia

  •  zwrotu kosztów z tytułu zatrudnienia opiekuna dla osoby niesamodzielnej
  •  bezpłatnego zapewnienia profesjonalnej opieki w miejscu wsparcia nad dziećmi, którymi opiekuje się kobieta (np. wnuki)

3. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w miejscu wsparcia

  •  zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wsparcia.

UCZESTNICTWO BEZPŁATNE! ZAPRASZAMY!

Rekrutacja - informacja: 12 633 02 18 lub 503 777 651

PLAKAT informacyjny (.pdf)


Odsłony: 315