Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zaproszenie

Opublikowano: czwartek, 06, kwiecień 2017 Rafał Kopytko

mapa     Wykonawca dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa (budowa) drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. II" ETAP I - Studium Korytarzowe, w imieniu swoim i Inwestora zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące propozycji przebiegu wariantów nowych tras na terenie Gminy Czchów.
    W terminie 5 dni przed planowanym spotkaniem na stronie internetowej (www.dk75.pl) i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie dostępne będą materiały informacyjne dotyczące wariantów trasy.

    Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie do Wykonawcy dokumentacji projektowej lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, pisemnych wniosków, postulatów i uwag dotyczących prezentowanych wariantów przebiegu drogi DK75 w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego. Postulaty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

    Spotkanie informacyjne dla gminy Czchów odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali kina "Baszta" w Czchowie.

Zalączniki:


Odsłony: 885