Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017 Rafał Kopytko

Krajowa Mapa Zagrożeń     Krajowa mapa zagrożeń to innowacyjne narzędzie wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. W prosty i przystępny sposób każdy obywatel może wirtualnie reagować, a przede wszystkim zasygnalizować o zagrożeniu w swoim miejscu zamieszkania. Brzescy policjanci weryfikują każdy taki sygnał i podejmują konkretne działania.

     Już od kilku miesięcy policjanci reagują na każde zagrożenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa (www.brzesko.policja.gov.pl). Nowe narzędzie informatyczne jest dostępne dla społeczeństwa od września ubiegłego roku.

     Każdy mieszkaniec może zasygnalizować na mapie interaktywnej o zagrożeniu pojawiającym się w danej okolicy. Policjanci natomiast każdy taki sygnał sprawdzają i weryfikują. Tylko od stycznia br. mundurowi odnotowali 46* takich zgłoszeń dotyczących powiatu brzeskiego. W przeważającej większości są to zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości i nieprawidłowe parkowanie to najczęstsze naruszenia prawa, na które reaguje społeczeństwo. Zgłoszeń z tego zakresu odnotowano 28, z czego 16 zostało przez policjantów potwierdzonych. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi. Na mapie pojawiły się również zgłoszenia (10) dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej, złej organizacji ruchu i nieprawidłowego oznakowania drogi. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego brzeskiej jednostki dokonali sprawdzenia wskazanych miejsc i w uzasadnionych przypadkach podjęli konkretne działania w celu poprawy sytuacji na brzeskich drogach, w szczególności w porozumieniu z zarządcą drogi. W marginalnych przypadkach zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwa, aktów wandalizmu czy dzikich wysypisk śmieci.

    Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to również czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń (mapa statystyczna). Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

     Mundurowi podkreślają, że platforma nie służy do zgłaszania pilnych interwencji Policji, nadal należy w takich przypadkach korzystać z numerów alarmowych.

KPP w Brzesku

* dane od 1 stycznia br. do 15 marca 2017 r.

Odsłony: 355