Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Opublikowano: piątek, 05, maj 2017 Rafał Kopytko

azbest     Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym w miesiącach maj – sierpień 2017 r., na terenie gminy Czchów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Czchowa.

     Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Czchów, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

    Prosimy o wyrozumiałość i udzielanie pracownikom IGSMiE PAN niezbędnych informacji w celu pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Więcej informacji na temat wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.polskabezazbestu.pl

Odsłony: 472