Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacje na temat stanu awarii wodociągu w Tropiu

Opublikowano: piątek, 21, lipiec 2017 Rafał Kopytko

    Zarząd Spółki "Dunajec" informuje, że  woda tylko i wyłącznie do celów sanitarnych jest już dostępna w całej sieci wodociągowej w Tropiu. Przypominamy po raz kolejny, iż woda nie nadaje się do spożycia.

    W dniu dzisiejszym została przeprowadzona kontrola przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Sączu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości i uchybień.

    O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.                      

                                                                                                                                                                                                        

                                                                      Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


OŚWIADCZENIE


Zarząd Spółki Dunajec informuje, że przyczyną przerwy w dostawie wody przeznaczonej do spożycia w miejscowościach Tropie (gmina Gródek n/Dunajcem), Piaski Drużków (gmina Czchów) były zgłoszenia mieszkańców o pojawieniu się w kilku gospodarstwach domowych wody lekko mętnej o kolorze żółtym.
Informujemy, że woda ta nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie i życie ludzkie. Informacja ta jest publikowana w literaturze fachowej, jak również jest upowszechniana na stronach internetowych wodociągów administrujących i eksploatujących sieci wodociągowe. Zmieniona barwa wody i jej zmętnienie świadczą o tzw. "zanieczyszczeniu wtórnym" wody na sieci związanym z uwalnianiem się związków żelaza i manganu wchodzących w skład osadów rurociągów sieciowych lub instalacji wewnętrznych użytkowników. Najczęstszą przyczyną tego okresowego zjawiska są awarie na sieciach wodociągowych, skoki ciśnień czy prace remontowe (nie zawsze np. praca sprzętu ciężkiego w czasie odbudowy drogi- wstrząsy) jak również nieprawidłowo eksploatowane sieci wewnętrzne użytkowników.
W miejscowości Tropie i Piaski Drużków przyczyną była zmiana kierunku przepływu wody oraz ciśnienia w rurociągu.
W trosce o dobro mieszkańców miejscowości Tropie i Piaski Drużków wodociąg został wyłączony, poddany płukaniu i dezynfekcji. Zlecono również w trybie natychmiastowym badania wody niezależnemu akredytowanemu laboratorium. O wynikach poinformujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Zarząd zwraca się ponownie z prośbą do Mieszkańców Tropia i innych okolicznych miejscowości aby zgłaszać zauważone awarie (objawiające się często brakiem wody, jej zmętnieniem lub zmianą barwy) bezpośrednio do pracowników Spółki Dunajec, gdyż usuwanie awarii, płukanie sieci wodociągowej i jej dezynfekcja należą do podstawowych działań eksploatacyjnych Spółki. Awarie powinny być zgłaszane w trybie pilnym do Spółki i na bieżąco usuwane przez jej pracowników, bez konieczności podejmowania działań nadzwyczajnych tj. kilkudniowego wyłączenia wodociągu z eksploatacji.
Informujmy również, iż w dniu dzisiejszym tj. piątek 21 lipca 2017 roku do godziny 22:00 jak również w dniu jutrzejszym od godziny 6:00 do odwołania, woda będzie dostarczana do mieszkańców w postaci butelkowanej jak i z beczkowozu (większe ilości na użytek zwierząt gospodarstwa domowego). W celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców od godziny 6.00 jest uruchomiony punkt bezpośredniego odbioru wody na oczyszczalni ścieków w miejscowości Tropie. Beczkowóz będzie przejeżdżał przez miejscowość Tropie począwszy od godziny 9:00 i będzie zatrzymywał się w miejscach:
1. Zbiornik P. Molkowa
2. P. Olszewski
3. P. Mordarska
4. Skrzyżowanie Tropie - Piaski Drużków
5. Zjazd obok P. Czyżyckiego do drogi głównej
6. Zjazd na oczyszczalnię ścieków w Tropiu
7. Postój dwugodzinny w celu umożliwienia indywidualnych poborów wody a następnie wyjazd zgodnie z powyższą trasą.
Przejeżdżający beczkowóz będzie sygnalizował przejazd dźwiękowo.
Niezmiennie przypominamy i prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 18 441 62 28 w celu zamówienia dostaw do domu. (Biuro czynne w dniu dzisiejszym (tj. 21 lipca 2017 r. do godziny 22:00 jak również w dniu jutrzejszym od godziny 6:00 do odwołania).

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.


Szanowni Państwo,

    Pragniemy Państwa poinformować, iż uzyskane w dniu dzisiejszym tj. 22.07.2017 r. wyniki badań potwierdzają użyteczność wody do celów spożywczych.

    Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Tropie, pobranej w dniu 21.07.2017 w punktach:

  1. zbiornik wody w Tropiu
  2. zbiornik wody w Roztoce Brzeziny

stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, nie budzi zastrzeżeń.

    W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu sieci wodociągowej prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji pod numery telefonów alarmowych: 693 128 031 695230705.

    Za wszelkie powstałe utrudnienia przepraszamy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.


Odsłony: 290