Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy oraz powierzenie grantu w Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017 Rafał Kopytko

Na Śliwkowym Szlaku     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

    Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć:

Typ operacji Nr przedsięwzięcia Nazwa przedsięwzięcia Numer naboru Termin naboru
Operacja grantowa 1.1.1 Podnoszenie kompetencji społeczeństwa lokalnego, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych. 1/2017/G

31 października – 24 listopada 2017 r.

Operacja grantowa 1.1.2 Zbudowanie partnerstwa lokalnego w tym w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, innowacji oraz nowych technologii. 2/2017/G
Operacja grantowa 1.2.2 Działania promujące zasoby i walory obszaru, w szczególności w oparciu o markę „Śliwkowego Szlaku” – liczba inicjatyw wokół budowy i rozwoju marki „Śliwkowy Szlak”. 3/2017/G
Operacja grantowa 1.3.1 Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów - liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR. 4/2017/G
Konkurs 2.1.1 Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (branża TURYSTYCZNA). 4/2017 31 października – 20 listopada 2017 r.
Konkurs 2.1.1 Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (branża POZA TURYSTYCZNA). 5/2017
Konkurs 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych 6/2017
Konkurs 1.3.1 Budowa lub rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców obszaru i turystów – liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. 7/2017

Ogłoszenia o naborach wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków.  Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Odsłony: 349