Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat w sprawie szczepienia lisów wolno żyjących

Opublikowano: czwartek, 26, wrzesień 2019

Czytaj więcej...    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach od 28 września do 5 października 2019r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Informacja o powstaniu Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Opublikowano: czwartek, 26, wrzesień 2019

Szanowni Państwo!
Miło Nam poinformować, że z dniem 30.08.2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar Polski.
Powstały cech ma na celu nawiązanie jak najszerszej współpracy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony środowiska, ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Czytaj więcej...

Awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: wtorek, 24, wrzesień 2019

KOMUNIKAT

Czytaj więcej...      W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 24 września 2019 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości: Tworkowa

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 17:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2019

Opublikowano: poniedziałek, 23, wrzesień 2019

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w ramach następującego przedsięwzięcia:

Czytaj więcej...

Szkolenie dla pomiotów marki lokalnej w ramach operacji własnej pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®”

Opublikowano: poniedziałek, 23, wrzesień 2019

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza podmioty marki lokalnej z obszaru LGD (tj. gmin Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunacjem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w szkoleniach realizowanych z zakresu operacji własnej pn. „Wdrożenie marki ponadlokalnej Śliwkowy Szlak®” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Projekt "Proaktywni na plus"

Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2019

Czytaj więcej...    Nie masz pracy? Jesteś osobą w wieku 30 lat i więcej? Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie! Zgłoś się do nas!!! Weź udział w projekcie „proaktywni na plus”. Na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego rusza nabór do ósmej edycji projektu „Proaktywni na plus”.
    Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro. Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Czytaj więcej...

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2019

      Uprzejmie informuję, że do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zwrócili się przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę - Oddział w Krakowie (organizacja pożytku publicznego), z prośbą o przesłanie do urzędów miast i gmin naszego województwa informacji o możliwości nawiązania kontaktu ze Stowarzyszeniem przez osoby, które pracowały lub urodziły się na terenie Niemiec i Austrii podczas II wojny światowej. Intencją Przedstawicieli Stowarzyszenia jest dotarcie do jak najszerszej liczby takich osób, celem poinformowania ich o przysługujących im uprawnieniach.

Czytaj więcej...