Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Uwaga! Droga gminna będzie zamykana

Opublikowano: czwartek, 14, luty 2019

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że od 18 lutego 2019 r. do odwołania, w godzinach od 8:00 do 16:00, zamykany będzie odcinek drogi gminnej na ul. Pęcherska Góra pomiędzy numerami 73 a 125, w związku z prowadzoną budową kanalizacji sanitarnej.
     Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Mapa: google.com

 

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: czwartek, 14, luty 2019

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości do 9 000,00 zł (zakup i montaż kotła - 8 000,00 zł; modernizacja instalacji wewnętrznej 1 000,00 zł) na wymianę kotłów zasilanych paliwem stałym. W zakresie w/w dofinansowania można zainstalować kotły zasilane: węglem kamiennym typu ekogroszek, drewnem oraz peletem.

     Wszelkie informację oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój  nr 16. Projekt realizowany jest do 31.10.2019 r.

Do pobrania ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej:

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina...

Opublikowano: środa, 13, luty 2019

Szanowni Państwo, 

            Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2019 roku  www.malopolska.pl/srodowisko.

    Czytaj więcej...

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Opublikowano: środa, 13, luty 2019

Czytaj więcej...     Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.
Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Opublikowano: piątek, 08, luty 2019

Czytaj więcej...     W związku z koniecznością podłączenia nowego odcinka sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 11 lutego 2019 roku wystąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach: Czchów ul. Górna, Jurków, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota, Łacnowa, Gnojnik, Tworkowa. Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00.

    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Wznowienie działalności Agencji Pocztowej w Złotej

Opublikowano: wtorek, 05, luty 2019

Czytaj więcej...      Poczta Polska S.A. - Region Sieci w Krakowie uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2019 r. wznowiona została działalność Agencji Pocztowej w Złotej. Agencja funkcjonuje w sklepie GROSZEK od poniedziałku do czwartku w godzinach 6:30 - 13:30, a w piątki od 6:30 do 20:00 i realizuje pełny zakres powszechnych usług pocztowych.

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 4/2019 i 5/2019

Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2019

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć:

Czytaj więcej...

Informacja Burmistrza Czchowa

Opublikowano: czwartek, 31, styczeń 2019

Czytaj więcej...     Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej,  powinien zbierać  faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

    Czytaj więcej...

Szkodliwe wzmacniacze GSM

Opublikowano: środa, 30, styczeń 2019

Czytaj więcej...     Pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (plik pdf)

     Zanik sygnału sieci telefonii komórkowej, występujące zakłócenia lub słaba jakość połączenia mogą być efektem nielegalnego stosowania wzmacniaczy sygnału GSM, zwanych także repeaterami. Z przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 96) w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowegoOtwórz w nowym oknie wynika, że tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości mogą używać wzmacniaczy sygnału GSM.

Czytaj więcej...

Ostatnie dni na wypełnienie PIT-11 przez pracodawców

Opublikowano: środa, 30, styczeń 2019

Czytaj więcej...     Od tego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) płatnicy przesyłają do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 r.  Termin ten obowiązuje również dla deklaracji rocznych: PIT-4R, PIT-8AR. Wszystkie dokumenty mają być przesłane wyłącznie elektronicznie.

Czytaj więcej...