Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ostatnie dni na wypełnienie PIT-11 przez pracodawców

Opublikowano: środa, 30, styczeń 2019

Czytaj więcej...     Od tego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) płatnicy przesyłają do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 r.  Termin ten obowiązuje również dla deklaracji rocznych: PIT-4R, PIT-8AR. Wszystkie dokumenty mają być przesłane wyłącznie elektronicznie.

Czytaj więcej...

Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe

Opublikowano: środa, 30, styczeń 2019

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...    Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Niedługo rozpoczyna się nowy semestr kursów językowych. Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera” i porozmawiaj z naszym doradcą zawodowym, a będziesz miał szansę na nawet 87% dofinansowanie. Z naszych bonów szkoleniowych sfinansujesz również egzamin.

Czytaj więcej...

Spotkaj się z doradcą zawodowym i zadbaj o swoją karierę

Opublikowano: piątek, 11, styczeń 2019

Czytaj więcej...     W Urzędzie Miejskim w Czchowie w dniu 7 lutego 2019 r., w godzinach od 13.00 do 17.00 dyżurować będą doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. To dobra okazja, żeby dowiedzieć się, jak dostać bony na szkolenia, m.in. językowe, informatyczne, kursy prawa jazdy, szkolenia zawodowe i studia podyplomowe. Spotkanie z doradcą jest bezpłatne.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Opublikowano: piątek, 11, styczeń 2019

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa zwraca się z prośbą o niepozostawianie pojazdów na poboczach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dróg gminnych. W okresie zimy sprzęt odśnieżający drogi nie jest w stanie dojechać i odśnieżyć drogi gminne. Pozostawione pojazdy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wykonanie tych prac. W związku z dużą ilością takich zdarzeń Burmistrz Czchowa informuje, iż w miejscach gdzie zaparkowane pojazdy będą utrudniać przejazd sprzętu do odśnieżania, odcinek tych dróg nie będzie odśnieżony.

    Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń komunikatu dla wspólnego dobra.

KOMUNIKAT BURMISTRZA CZCHOWA

Opublikowano: piątek, 11, styczeń 2019

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i występującymi dużymi opadami śniegu obowiązkiem właścicieli i zarządców obiektów budowlanych jest niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.
     Biorąc pod uwagę powyższe przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) ciąży na nich obowiązek zapewnienia, przy zachowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektów, co wiąże się z koniecznością usuwania zalegającego na dachach śniegu.

KOMUNIKAT - awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

Czytaj więcej...     W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 4 stycznia 2019 roku (piatek) wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach: Biskupice Melsztyńskie, Domosławice (strona lewa jadąc w kierunku Tarnowa), część miejscowości Jurków i Złota. Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 20:00.

    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Całodobowy numeru telefonu do zgłaszania interwencji z zakresu ochrony środowiska

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

Czytaj więcej...    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami przez całą dobę, od 1 stycznia 2019 r. będzie uruchomiony całodobowy nr telefonu 606 382 072, na który będzie możliwość zgłaszania interwencji w ww. zakresie.

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Brzeskiego

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

     Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467 i 2212).
Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) system nieodpłatnego poradnictwa prawnego został rozszerzony o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Czytaj więcej...

Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Opublikowano: środa, 02, styczeń 2019

Czytaj więcej...      Dużym zainteresowaniem cieszy się uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej w brzeskim szpitalu. – Odbieramy mnóstwo telefonów od osób zainteresowanych udziałem w zajęciach, co więcej większość miejsc na pierwsze 4 miesiące pobytu w DDOM jest już zarezerwowana - mówi Elżbieta Adamska, koordynatorka DDOM w Brzesku.

Czytaj więcej...

Wczesna interwencja dla dzieci niepełnosprawnych

Opublikowano: środa, 02, styczeń 2019

Czytaj więcej...    Kilkunastu małych pacjentów zostało już zarejestrowane do pierwszej tury projektu „Wsparcie dla tworzenia i działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością”, którego realizacja rozpoczyna się  w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Czytaj więcej...