Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Rolniku! Hodowco trzody chlewnej!

Opublikowano: poniedziałek, 26, luty 2018

Czytaj więcej...    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że 13 lutego 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360). Rozporządzenie wprowadza dla posiadaczy świń w całym kraju obowiązki, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni.

ULOTKA INFORMACYJNA (plik .pdf)

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...    Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Więcej w załaczonej informacji.

Informacja ARiMR (plik .pdf)

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2018

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...      Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...     Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.
     Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 PLAKAT INFORMACYJNY (plik .pdf)

Czytaj więcej...

Uwaga Rolnicy, od 15 lutego można skorzystać z uproszczenia wnioskowania o płatności w 2018r.

Opublikowano: czwartek, 15, luty 2018

Czytaj więcej...Uwaga Rolnicy, już od 15 lutego można skorzystać z uproszczenia wnioskowania o płatności w 2018, składając w Agencji tylko Oświadczenie.

Od dnia 15 lutego do 14 marca 2018r. należy składać oświadczenia do ARIMR przez rolników u których nie zmieniła się powierzchnia upraw od ubiegłego roku.

O pomoc w wypełnianiu oświadczeń można zgłosić się do doradcy p. Krzysztofa Dziedzica, tel. 510 134 658.

Rusza kolejna edycja konkursu „Śliwkowe szkoły”

Opublikowano: wtorek, 13, luty 2018

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w konkursie „Śliwkowe Szkoły”. Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Opublikowano: wtorek, 30, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

     Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

PLAKAT INFORMACYJNY (.pdf)

Czytaj więcej...

Projekt "Aktywność drogą do zatrudnienia"

Opublikowano: piątek, 26, styczeń 2018

Czytaj więcej...    Projekt "Aktywność drogą do zatrudnienia" realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS, która zaparasza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in: osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby bezdomne i inne, zamieszkałe na terenie m. Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje...

Opublikowano: wtorek, 23, styczeń 2018

Czytaj więcej...   Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać  faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • Czytaj więcej...

Projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego"

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

Czytaj więcej...    Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że realizuje projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2  – Aktywna integracja – projekty konkursowe na podstawie umowy z dnia 04.12.2017 r., nr RMMP.09.01.02-12-0275/17-00 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
     Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.
Szczegółowe informacje o projekcie dostepne są na stronie internetowej www.klubintegracjispolecznej.pl oraz pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16.