Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2018

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...      Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...     Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.
     Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 PLAKAT INFORMACYJNY (plik .pdf)

Czytaj więcej...

Uwaga Rolnicy, od 15 lutego można skorzystać z uproszczenia wnioskowania o płatności w 2018r.

Opublikowano: czwartek, 15, luty 2018

Czytaj więcej...Uwaga Rolnicy, już od 15 lutego można skorzystać z uproszczenia wnioskowania o płatności w 2018, składając w Agencji tylko Oświadczenie.

Od dnia 15 lutego do 14 marca 2018r. należy składać oświadczenia do ARIMR przez rolników u których nie zmieniła się powierzchnia upraw od ubiegłego roku.

O pomoc w wypełnianiu oświadczeń można zgłosić się do doradcy p. Krzysztofa Dziedzica, tel. 510 134 658.

Rusza kolejna edycja konkursu „Śliwkowe szkoły”

Opublikowano: wtorek, 13, luty 2018

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w konkursie „Śliwkowe Szkoły”. Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Opublikowano: wtorek, 30, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

     Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

PLAKAT INFORMACYJNY (.pdf)

Czytaj więcej...

Projekt "Aktywność drogą do zatrudnienia"

Opublikowano: piątek, 26, styczeń 2018

Czytaj więcej...    Projekt "Aktywność drogą do zatrudnienia" realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS, która zaparasza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in: osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby bezdomne i inne, zamieszkałe na terenie m. Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje...

Opublikowano: wtorek, 23, styczeń 2018

Czytaj więcej...   Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać  faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • Czytaj więcej...

Projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego"

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

Czytaj więcej...    Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że realizuje projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2  – Aktywna integracja – projekty konkursowe na podstawie umowy z dnia 04.12.2017 r., nr RMMP.09.01.02-12-0275/17-00 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
     Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.
Szczegółowe informacje o projekcie dostepne są na stronie internetowej www.klubintegracjispolecznej.pl oraz pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16.

XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018

Opublikowano: czwartek, 11, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Czytaj więcej...

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Jeśli chcesz otrzymać dopłatę do szkoleń komputerowych, językowych lub prawa jazdy (a, b, c, c+e), ta informacja jest dla ciebie!

DLA KOGO?
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące,
w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

  • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
  • mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutacja akcyjnie.

Czytaj więcej...