Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Szkolenia za bony w Małopolsce

Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.pociagdokariery.pl

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego

Opublikowano: wtorek, 02, styczeń 2018

Czytaj więcej...    Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030). Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Czytaj więcej...

Bezpłatne doradztwo dla firm MŚP Subregionu Tarnowskiego!

Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017

Czytaj więcej...    Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:

 • Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
 • Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.

    Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.  

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla podatników i płatników powiatu brzeskiego

Opublikowano: wtorek, 19, grudzień 2017

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza podatników i płatników powiatu brzeskiego na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień.

Tematyka szkolenia będzie obejmować:

CZĘŚĆ PIERWSZA:

Planowa zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok oraz omówienie tematyki związanej z przygotowaniem i przekazywaniem urzędom skarbowym rocznych obliczeń podatków od osób fizycznych (z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku).

Czytaj więcej...

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy w Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”

Opublikowano: wtorek, 19, grudzień 2017

Czytaj więcej...    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Małopolska Nagroda Rynku Pracy

Opublikowano: czwartek, 07, grudzień 2017

Czytaj więcej...     Do 14 grudnia można zgłaszać kandydatów do „Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy”. W tej edycji konkursu zostaną wyłonieni laureaci w kategoriach:

 • Osobowość Rynku Pracy,
 • Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników,
 • Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

    Organizatorami konkursu są instytucje województwa małopolskiego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie - I kwartał 2018

Opublikowano: poniedziałek, 04, grudzień 2017

Czytaj więcej...     Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w I kwartale 2018 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

      Tematy i terminy planowanych warsztatów (plik .pdf)

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu "Jednolitego pliku kontrolnego"

Opublikowano: poniedziałek, 04, grudzień 2017

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia z zakresu JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. Tematyka szkolenia będzie obejmować m.in. zagadnienia:

 1. Cel i korzyści ze składania JPK.
 2. Struktury JPK.
 3. Zasady generowania i wysyłania pliku JPK_VAT.
 4. Podpis pliku JPK_VAT za pomocą płatnego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.
 5. Dedykowana do wysyłania plików JPK_VAT aplikacja Klient JPK 2.0
 6. Prezentacja strony www.jpk.mf.gov.pl.
 7. Sankcje za niezłożenie w terminie JPK.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sprzedaży drewna nr 5/2017

Opublikowano: wtorek, 28, listopad 2017

Czytaj więcej...

    Burmistrz Czchowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Mienia Czchów w ilości: 190,78 m³ – przetarg I

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Czchów, Rynek 12, 32-860 Czchów
Tel: 14 66 21 731 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa

Opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa

     Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z póżn .zm.) Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie ogłasza konkurs na wyłonienie zastępcy kierownika ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

Czytaj więcej...