Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

HODOWCO drobiu i innych ptaków PAMIĘTAJ!!!

Opublikowano: poniedziałek, 27, luty 2017

Czytaj więcej...    Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) Posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany jest między innymi:

Czytaj więcej...

Kampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone

Opublikowano: poniedziałek, 27, luty 2017

Czytaj więcej...    Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców uprzejmie informuje, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak, wzorem lat ubiegłych objął honorowym patronatem Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
pod hasłem „Utraciłeś Dokumenty? Zastrzeż je w Banku! – Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!”, która jest realizowana przez Związek Banków Polskich w 2017 r.

   Szczegółowe informacje o Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajdują się na stronie http://www.dokumentyzastrzezone.pl/

III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”

Opublikowano: środa, 15, luty 2017

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.
Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00.
Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

Czytaj więcej...

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opublikowano: piątek, 03, luty 2017

Czytaj więcej...    Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  • Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/srodowisko.

    Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa - program JAWOR

Opublikowano: piątek, 03, luty 2017

Czytaj więcej...     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

     Więcej informacji o programie znajduje się na stronie WFOŚiGW w Krakowie - https://www.wfos.krakow.pl/jawor

III nabór do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES 06.02 – 28.02.2017r.

Opublikowano: środa, 01, luty 2017

Czytaj więcej...     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski”, w ramach którego mają Państwo szansę otrzymać 24 500 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.
     Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy (dopuszczony jest status emeryta, rencisty, czy przebywanie na urlopie wychowawczym), mających pomysł na własny biznes, ukończone 30 lat, oraz należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Opublikowano: wtorek, 31, styczeń 2017

Czytaj więcej...     Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 26 września  2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1675), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...

W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego

Opublikowano: poniedziałek, 30, styczeń 2017

Czytaj więcej...     Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 sób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach:  brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, m. Tarnów, limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim.

Czytaj więcej...