Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego"

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018

Czytaj więcej...    Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że realizuje projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2  – Aktywna integracja – projekty konkursowe na podstawie umowy z dnia 04.12.2017 r., nr RMMP.09.01.02-12-0275/17-00 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
     Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.
Szczegółowe informacje o projekcie dostepne są na stronie internetowej www.klubintegracjispolecznej.pl oraz pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16.

XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 2017/2018

Opublikowano: czwartek, 11, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Czytaj więcej...

Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Jeśli chcesz otrzymać dopłatę do szkoleń komputerowych, językowych lub prawa jazdy (a, b, c, c+e), ta informacja jest dla ciebie!

DLA KOGO?
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące,
w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

  • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
  • mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutacja akcyjnie.

Czytaj więcej...

Szkolenia za bony w Małopolsce

Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018

Czytaj więcej...     Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.pociagdokariery.pl

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego

Opublikowano: wtorek, 02, styczeń 2018

Czytaj więcej...    Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030). Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

Czytaj więcej...

Bezpłatne doradztwo dla firm MŚP Subregionu Tarnowskiego!

Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017

Czytaj więcej...    Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:

  • Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
  • Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.

    Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.  

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla podatników i płatników powiatu brzeskiego

Opublikowano: wtorek, 19, grudzień 2017

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza podatników i płatników powiatu brzeskiego na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień.

Tematyka szkolenia będzie obejmować:

CZĘŚĆ PIERWSZA:

Planowa zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok oraz omówienie tematyki związanej z przygotowaniem i przekazywaniem urzędom skarbowym rocznych obliczeń podatków od osób fizycznych (z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku).

Czytaj więcej...

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy w Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”

Opublikowano: wtorek, 19, grudzień 2017

Czytaj więcej...    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Małopolska Nagroda Rynku Pracy

Opublikowano: czwartek, 07, grudzień 2017

Czytaj więcej...     Do 14 grudnia można zgłaszać kandydatów do „Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy”. W tej edycji konkursu zostaną wyłonieni laureaci w kategoriach:

  • Osobowość Rynku Pracy,
  • Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników,
  • Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

    Organizatorami konkursu są instytucje województwa małopolskiego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Czytaj więcej...

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie - I kwartał 2018

Opublikowano: poniedziałek, 04, grudzień 2017

Czytaj więcej...     Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w I kwartale 2018 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

      Tematy i terminy planowanych warsztatów (plik .pdf)

Czytaj więcej...