Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogólnopolska kampania przeciwko wypalaniu traw

Opublikowano: piątek, 27, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie godzin pracy urzędu od dnia 1 kwietnia 2015 roku

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. ulegają zmianie godziny urzędowania.

Urząd Skarbowy w Brzesku będzie pracował:

  • w poniedziałki w godzinach 7:15 do 18:00,

  • w pozostałe dni tygodnia od 7:15 do 15:15.

Skan komunikatu (pdf)

Badanie "Koniunktura na rynku turystycznym w Małopolsce"

Opublikowano: piątek, 20, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Małopolskie Obserwatorium Gospodarki zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu „Koniunktura na rynku turystycznym w województwie małopolskim” przez wypełnienie internetowej ankiety.

     Badanie jest kierowane do przedsiębiorstw działających w sektorze usług turystycznych (hotel, zakwaterowanie, gastronomia, organizator turystyki, biuro podróży, agencja turystyczna, przewodnik, pilot itp.)

Czytaj więcej...

Wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe

Opublikowano: piątek, 13, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...      Zapraszamy zainteresowanych rolników do skorzystania z usług przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe od 16 marca 2015 r. (poniedziałek) wg załączonego harmonogramu:

Poniedziałek - 8.30-13.00
Wtorek - 8.30 -13.00
Środa --------------------
Czwartek - 8.30-13.00
Piątek - 8.30-12.00

Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego

Opublikowano: czwartek, 12, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego, działając zgodnie z zaleceniem Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w załączeniu zamieszczamy elektroniczną wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

 

Statystyczne badania rolnicze i ankietowe w 2015 r.

Opublikowano: piątek, 06, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe oraz reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonych plikach.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie planowanych terminów i działań W ramach akcji „Szybki PIT”

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje o planowanych terminach tegorocznej akcji „Szybki Pit”. Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Brzesku - 7 marca 2015 r. (sobota), w godz. 9:00 – 13:00.

W tym dniu przewidziane są następujące działania:

  • zorganizowanie stanowisk obsługi podatników, gdzie będzie można uzyskać informacje m.in. w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej za granicą, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na dzieci, ulgi internetowej, ulgi dla honorowych krwiodawców,

    Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz spotkania branżowe w ramach nowej LSR 2014-2020

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się dnia 23 marca 2015 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16.30 w Domu Strażaka w Gnojniku. W związku z koniecznością zmiany Statutu Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku" prosimy o obecność i potwierdzenie przybycia do 19.03.2015 r.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia za 2014 r.

    Czytaj więcej...

Informacja Prokuratury Rejonowej w Brzesku

Opublikowano: poniedziałek, 16, luty 2015
Rafał Kopytko

     Włączając się do akcji niesienia pomocy wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem - w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 roku prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Brzesku będą udzielali bezpłatnych porad o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w dniach urzędowania (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Prokuratury przy ul. Szczepanowskiej 23 w godzinach od 8.30 do 15.30.