Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Badanie "Koniunktura na rynku turystycznym w Małopolsce"

Opublikowano: piątek, 20, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Małopolskie Obserwatorium Gospodarki zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu „Koniunktura na rynku turystycznym w województwie małopolskim” przez wypełnienie internetowej ankiety.

     Badanie jest kierowane do przedsiębiorstw działających w sektorze usług turystycznych (hotel, zakwaterowanie, gastronomia, organizator turystyki, biuro podróży, agencja turystyczna, przewodnik, pilot itp.)

Czytaj więcej...

Wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe

Opublikowano: piątek, 13, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...      Zapraszamy zainteresowanych rolników do skorzystania z usług przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe od 16 marca 2015 r. (poniedziałek) wg załączonego harmonogramu:

Poniedziałek - 8.30-13.00
Wtorek - 8.30 -13.00
Środa --------------------
Czwartek - 8.30-13.00
Piątek - 8.30-12.00

Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego

Opublikowano: czwartek, 12, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego, działając zgodnie z zaleceniem Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w załączeniu zamieszczamy elektroniczną wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

Ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

 

Statystyczne badania rolnicze i ankietowe w 2015 r.

Opublikowano: piątek, 06, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe oraz reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonych plikach.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie planowanych terminów i działań W ramach akcji „Szybki PIT”

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje o planowanych terminach tegorocznej akcji „Szybki Pit”. Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Brzesku - 7 marca 2015 r. (sobota), w godz. 9:00 – 13:00.

W tym dniu przewidziane są następujące działania:

  • zorganizowanie stanowisk obsługi podatników, gdzie będzie można uzyskać informacje m.in. w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej za granicą, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na dzieci, ulgi internetowej, ulgi dla honorowych krwiodawców,

    Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz spotkania branżowe w ramach nowej LSR 2014-2020

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się dnia 23 marca 2015 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16.30 w Domu Strażaka w Gnojniku. W związku z koniecznością zmiany Statutu Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku" prosimy o obecność i potwierdzenie przybycia do 19.03.2015 r.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia za 2014 r.

    Czytaj więcej...

Informacja Prokuratury Rejonowej w Brzesku

Opublikowano: poniedziałek, 16, luty 2015
Rafał Kopytko

     Włączając się do akcji niesienia pomocy wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem - w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 roku prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Brzesku będą udzielali bezpłatnych porad o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w dniach urzędowania (od poniedziałku do piątku) w siedzibie Prokuratury przy ul. Szczepanowskiej 23 w godzinach od 8.30 do 15.30.

Uwaga, producenci owoców i warzyw!!!

Opublikowano: poniedziałek, 16, luty 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.  uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw  - (Dow II)”.  Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.  Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na formularzu: Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II.

    Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r. Więcej informacji w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego, w ramach projektu: Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – Inwestycje w Centra Rekreacyjne

Opublikowano: poniedziałek, 26, styczeń 2015
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Konsultacje dotyczyć będą zagospodarowania działek wzdłuż Jeziora Rożnowskiego oraz rekultywowanych terenów na odcinku od Zapory w Czchowie do zamku w Tropsztynie. Przeznaczeniem tego terenu jest funkcja rekreacyjna.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dnia 30.01.2015 o godzinie 14.30 do Biura Obsługi Klienta  w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Czytaj więcej...