Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Bezpłatne badania mammograficzne

Opublikowano: środa, 07, sierpień 2019

Czytaj więcej...    Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

    Na badania  zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (ur. 1969-1950):
- mieszkanki Małopolski
- uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ,

które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu spotkania dotyczącego wdrażania marki Śliwkowy Szlak® w Iwkowej

Opublikowano: wtorek, 06, sierpień 2019

Czytaj więcej...     Informujemy, iż zmianie uległ termin spotkania aktywizującego dotyczącego wdrażania marki Śliwkowy Szlak ® w miejscowości Iwkowa. Spotkanie odbędzie się 8 sierpnia 2019 r. (czwartek). Godzina i miejsce spotkania nie ulegają zmianie.

    Zaktualizowany harmonogram znajduje się tutaj.

Zmiana terminu spotkania informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego naborów w Iwkowej

Opublikowano: wtorek, 06, sierpień 2019

Czytaj więcej...    Informujemy, iż zmianie uległ termin spotkania informacyjno - konsultacyjnego dotyczącego naborów w miejscowości Iwkowa. Spotkanie odbędzie się  8 sierpnia 2019 r. (czwartek). Godzina i miejsce spotkania nie ulegają zmianie.

     Zaktualizowany harmonogram znajduje się tutaj.

1 sierpnia o godz. 17:00 zawyją syreny

Opublikowano: czwartek, 01, sierpień 2019

     W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

    O uruchomienie syren na remizach OSP zaapelował także Prezes ZG ZOSP RP.

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania dotyczące wdrażania marki „Śliwkowy Szlak ®”

Opublikowano: środa, 31, lipiec 2019

Czytaj więcej...    Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza podmioty związane z turystyką (przedsiębiorcy, producenci, rolnicy, organizacje pozarządowe, twórcy ludowi, instytucje samorządowe) na spotkania aktywizujące, dotyczące projektu Wdrażanie marki ponadlokalnej „Śliwkowy Szlak ®”. Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły dotyczące uczestnictwa w ww. projekcie oraz współpracy między podmiotami zajmującymi się turystyką.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie „Na śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące naborów

Opublikowano: środa, 31, lipiec 2019

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zaplanowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań
w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Opublikowano: środa, 24, lipiec 2019

Czytaj więcej...    

    Burmistrz Czchowa przypomina rolnikom, że zbliża się II etap składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. Wnioski wraz załączonymi fakturami VAT za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. proszę składać w pok. rr 1 (naprzeciw kasy) w terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2019 r. w kasie lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych, proszeni są o przedłożenie umowy dzierżawy oraz, jeżeli posiadają bydło, powinni złożyć przy wniosku zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Burmistrz Czchowa

Czytaj więcej...

Awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: poniedziałek, 22, lipiec 2019

W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2019 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości Złota (kierunek: od Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w stronę zbiornika Wielka Góra)

Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00

Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

KOMUNIKAT

Opublikowano: poniedziałek, 22, lipiec 2019

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut)

Kolejne nabory wniosków – terminy w Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”

Opublikowano: wtorek, 16, lipiec 2019

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

  1. Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.1)

w dniach 16.09.2019 -30.09.2019

  1. Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa (2.1.2)
  2. Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji  (1.3.2)
  3. Działalność centrum przetwórstwa lokalnego (2.2.1)

w dniach 03.10.2019 – 17.10.2019

Czytaj więcej...