Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Głosuj na Uniwersytet Jagielloński!

Opublikowano: piątek, 16, grudzień 2016

Czytaj więcej...    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, iż zgłoszona przez samorząd Województwa Małopolskiego kandydatura Uniwersytetu Jagiellońskiego ma szansę otrzymać tytuł Europejskiego Znaku Dziedzictwa, który przyznawany jest przez Komisję Europejską.

    W ramach krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017 na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło się głosowanie, które trwa do końca grudnia 2016 roku: http://konkursy.mkidn.gov.pl/

Czytaj więcej...

Akcja oddawania krwi

Opublikowano: piątek, 02, grudzień 2016

Czytaj więcej...    Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie serdecznie zapraszają do udziału w akcji oddawania krwi, która odbędzie się 11 grudnia 2016 r. tj. w niedzielę, w Ośrodku Zdrowia w Jurkowie w godzinach od 9-tej do 14-tej. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji wszystkich w wieku od 18 do 65 lat .

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Dobry Czas na Biznes"

Opublikowano: piątek, 02, grudzień 2016

Czytaj więcej...     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Burmistrzem Czchowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu „Dobry Czas na Biznes”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia i zakłada bezzwrotne dotacje w wysokości do 24,5 tys. zł na START na otworzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Targowej

Opublikowano: piątek, 18, listopad 2016

Czytaj więcej...     Trwają prace modernizacyjne przy newralgicznym dla ruchu zakręcie w okolicach placu targowego, przy wjeździe na ulicę Targową od strony drogi krajowej. Istniejące tam do tej pory zwężenie, ogrodzenie bezpośrednio sąsiadujące z asfaltem znacząco ograniczało widoczność, podnosiło ryzyko wypadków, praktycznie uniemożliwiało bezpieczny ruch pieszych. Dzięki rozmowom podjętym przez Burmistrza Czchowa z właścicielami posesji doszło do porozumienia, dokonano uzgodnienia nowego przebiegu granicy, co otworzyło możliwości do przesunięcia ogrodzenia i wykonania prac budowlanych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: piątek, 18, listopad 2016

    Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Czchów do konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
    Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Czytaj więcej...

Warsztaty przyszłościowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016

Czytaj więcej...    17 listopada b.r. o 17:00 w Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej odbędą się 3-godzinne warsztaty przyszłościowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Warsztaty poprowadzą specjaliści Fundacji Aktywnej Edukacji, m in. Radca Prawny – Anna Marek.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - sprzedaż drewna

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016

Czytaj więcej...    Gmina Czchów informuje, że posiada do sprzedaży drewno pozyskane z wycinki z lasów Mienia Czchowskiego. Przeznaczone drzewo do sprzedaży to drzewo średniowymiarowe jodła i olcha – drzewo opałowe. Posiadamy również drzewo wielkowymiarowe – jodła. Istnieje możliwość zamówienia rodzaju, wielkości oraz ilości drzewa jakie kupujący chce zakupić.
    Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie  Rynek 12 , pokój nr 7, lub kontaktując się telefonicznie z numerem 14 6621731.
fot. targdrzewny.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016

Czytaj więcej...Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami ).

Czytaj więcej...