Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

#ChceMiSie. 11 maja Dzień bez Śmiecenia. Segreguj Surowce.

Opublikowano: czwartek, 11, maj 2017

Czytaj więcej...     11 maja to Dzień bez Śmiecenia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem #ChceMiSie i zachęca do segregacji odpadów obalając od lat powtarzane na ten temat mity. Kampania przypada w wyjątkowym okresie – od lipca wchodzą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, jednolite dla całego kraju.
    Dzień ten obchodzony jest w Polsce już po raz 11. Podczas tegorocznej edycji Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. uczy przede wszystkim świadomej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Nasze odpady to wartościowe surowce wtórne!

Czytaj więcej...

Budżet obywatelski Małopolski

Opublikowano: poniedziałek, 08, maj 2017

Czytaj więcej...    W bieżącym roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom. Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie spotkania informacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

    Miejsca i terminy spotkania: powiat brzeski  - 10 maja 2017 r. (środa) godz. 17:00 - Starostwo Powiatowe w Brzesku – sala obrad (Brzesko, ul. Głowackiego 51).

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Opublikowano: piątek, 05, maj 2017

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym w miesiącach maj – sierpień 2017 r., na terenie gminy Czchów zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Burmistrza Czchowa.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla beneficjentów

Opublikowano: czwartek, 27, kwiecień 2017

Czytaj więcej...    Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zaplanowane zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanych w II połowie 2017 roku. Spotkania będą składać się z dwóch modułów: moduł I, godz. 13.00-16.00 przeznaczony dla NGO, JST oraz osób fizycznych obejmować będzie zagadnienia dotyczące przedsięwzięć: 1.1.1, 1.2.1, 1.1.2, 1.2.2,  1.3.1, 1.3.2, moduł II, godz. 16.00-18.00 dotyczący przedsiębiorczości dla osób fizycznych planujących założenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Komunikaty Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku

Opublikowano: środa, 26, kwiecień 2017

Czytaj więcej...    

     Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, że w dniach 27 i 28 kwietnia 2017 r. zostają wydłużone godziny pracy Urzędu do godz. 18:00. Punt kasowy w urzędzie również będzie czynny w tych dniach do godz. 18:00.
    W godzinach od 15:15 do 18:00 Urząd Skarbowy będzie czynny tylko w zakresie obsługi podatników chcących złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT.

Czytaj więcej...

Rusza kolejna edycja konkursu „Śliwkowe szkoły”

Opublikowano: środa, 26, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Na  Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w konkursie „Śliwkowe Szkoły”. Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”. Prosimy o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć (realizowanych w okresie wrzesień – listopad 2017 r.), w których elementem dominującym będą tematy związane z obszarem Śliwkowego Szlaku, produktami lokalnymi oraz funduszami unijnymi np.: (konkursy kulinarne, konkursy wiedzy, przedstawienia, publikacje i inne).

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn

Opublikowano: wtorek, 25, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn - Dawid Chrobak oraz Prezes Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn - Roman Skalski serdecznie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej restauracji „H&R Zakliczyńska” w Zakliczynie, Rynek 31.

     Głównym tematem spotkania będzie możliwość pozyskiwania przez przedsiębiorców i rolników funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecność na spotkaniu potwierdził Pan Dariusz Nieć – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: poniedziałek, 24, kwiecień 2017

Czytaj więcej...      W czwartek 20 kwietnia 2017 r. w sali kina "Baszta" w Czchowie odbyło się spotkanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa (budowa) drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. II" ETAP I - Studium Korytarzowe,  dotyczące propozycji przebiegu wariantów nowych tras na terenie Gminy Czchów.
   Na stronie internetowej www.dk75.pl i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie, pok. nr 16 dostępne są materiały informacyjne dotyczące wariantów w/w trasy.

Czytaj więcej...

Bezzwrotne dotacje na START 30+

Opublikowano: piątek, 21, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Burmistrzem Czchowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu „Dobry Czas na Biznes ”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia i zakłada bezzwrotne dotacje w wysokości do 25 tys. zł na START na otworzenie działalności gospodarczej.
     Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w sali kinowej MOKSiR-u w Czchowie.

Zapraszamy !!!