Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Opublikowano: wtorek, 12, lipiec 2016

Czytaj więcej...    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, iż 28 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

Czytaj więcej...

Informacja dla przedsiębiorców

Opublikowano: poniedziałek, 11, lipiec 2016

Czytaj więcej...     Mając na uwadze rozwój obrzeży Jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego, zapraszam do udziału w trwających konsultacjach społecznych dotyczących opracowania planów rozwoju Jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego. Informacje o sposobie wyrażenia własnej opinii dostępne są na stronach Urzędów Gmin oraz na stronie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego www.zgjr.pl

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w „Śliwkowym Konkursie Kulinarnym 2016”

Opublikowano: wtorek, 05, lipiec 2016

Czytaj więcej...     „Śliwkowy Konkurs Kulinarny” organizowany jest przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” po raz szósty. Jego celem jest promocja obszaru Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” poprzez wyłonienie najciekawszych potraw z wykorzystaniem śliwek (świeżych, suszonych, mrożonych, etc.), a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych.

Czytaj więcej...

"Tak wiele do odkrycia" - głosowanie na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego Woj. Małopolskiego

Opublikowano: wtorek, 05, lipiec 2016

Czytaj więcej...    Od dnia 18 czerwca do 6 lipca 2016 r. można oddać głos na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego o zasięgu subregionalnym z subregionu Tarnowskiego pn. „Tak wiele do odkrycia”, który obejmuje m.in. biwaki w Piaskach-Drużkowie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Opublikowano: wtorek, 05, lipiec 2016

Czytaj więcej...     W ramach poddziałania 6.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 przewidziana jest realizacja zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego otoczenia zbiorników wodnych w tym zbiornika Czchowskiego i Rożnowskiego. Na realizację inwestycji związanych z takim zagospodarowaniem, między innymi Gminy oraz Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Jednym z warunków umożliwiających staranie się o fundusze na różnorodne inwestycje, jest to, aby wpisywały się one w plan rozwoju zbiornika Rożnowskiego bądź Czchowskiego.

Czytaj więcej...

"Kramy Jakubowe" w Tarnowie

Opublikowano: poniedziałek, 04, lipiec 2016

     Tarnowska Organizacja Turystyczna zaprasza producentów lokalnych, artystów, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, itp. do wzięcia udziału w wystawie plenerowej towarzyszącej Tygodniowi Misyjnemu w ramach Światowych Dni Młodzieży. Podczas imprezy będą Państwo mogli promować i sprzedawać wystawiane przez siebie produkty (przede wszystkim regionalne, własnoręcznie robione - m. in. wyroby rękodzielnicze, wyroby spożywcze - ciasta, desery, potrawy regionalne, miody).

Czytaj więcej...

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Opublikowano: piątek, 01, lipiec 2016

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza rekrutację do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r., w godz. 9:00-15:00. Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Czytaj więcej...

Winiarzu złóż wniosek o wpis do ewidencji ARR

Opublikowano: piątek, 01, lipiec 2016

Czytaj więcej...    Agencja Rynku Rolnego prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino. Wnioski o wpis do ewidencji  na rok gospodarczy 2016/1017 należy składać do 15 lipca 2016 r.

     Wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Polski, przeznaczone do sprzedaży wymaga uzyskania wpisu do ewidencji. Wpis jest dokonywany corocznie na dany rok gospodarczy. Rok ten na rynku wina trwa od 1 sierpnia  do 31 lipca roku następnego. W przypadku nie złożenia wniosku i nie uzyskania wpisu do ewidencji producent nie będzie mógł sprzedawać wina ze zbioru uzyskanego w 2016 r.

Czytaj więcej...