Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

KOMUNIKAT - awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

Czytaj więcej...     W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 4 stycznia 2019 roku (piatek) wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach: Biskupice Melsztyńskie, Domosławice (strona lewa jadąc w kierunku Tarnowa), część miejscowości Jurków i Złota. Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 20:00.

    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Całodobowy numeru telefonu do zgłaszania interwencji z zakresu ochrony środowiska

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

Czytaj więcej...    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w celu zapewnienia możliwości zgłaszania przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami przez całą dobę, od 1 stycznia 2019 r. będzie uruchomiony całodobowy nr telefonu 606 382 072, na który będzie możliwość zgłaszania interwencji w ww. zakresie.

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Brzeskiego

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

     Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467 i 2212).
Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) system nieodpłatnego poradnictwa prawnego został rozszerzony o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Czytaj więcej...

Są jeszcze wolne miejsca w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Opublikowano: środa, 02, styczeń 2019

Czytaj więcej...      Dużym zainteresowaniem cieszy się uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej w brzeskim szpitalu. – Odbieramy mnóstwo telefonów od osób zainteresowanych udziałem w zajęciach, co więcej większość miejsc na pierwsze 4 miesiące pobytu w DDOM jest już zarezerwowana - mówi Elżbieta Adamska, koordynatorka DDOM w Brzesku.

Czytaj więcej...

Wczesna interwencja dla dzieci niepełnosprawnych

Opublikowano: środa, 02, styczeń 2019

Czytaj więcej...    Kilkunastu małych pacjentów zostało już zarejestrowane do pierwszej tury projektu „Wsparcie dla tworzenia i działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością”, którego realizacja rozpoczyna się  w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Czytaj więcej...

Skrócone godziny pracy urzędu 31 grudnia

Opublikowano: poniedziałek, 31, grudzień 2018

Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 8:00 - 13:00, natomiast kasa UM do godz. 12:00.

     Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

KOMUNIKAT - awaria sieci wodociągowej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 28, grudzień 2018

Czytaj więcej...     W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 28 grudnia 2018 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowości Czchów: ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kwaśniówka.

     Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 14.00

     Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Spotkanie ws. "Sądeczanki"

Opublikowano: piątek, 21, grudzień 2018

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje iż w dniu 13.12.2018r odbyło się na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego, spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych z rejonu korytarzy drogi krajowej nr 75 (DK75) na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, na którym zaprezentowano harmonogram prac i podsumowanie Studium Korytarzowego. Przedstawiono pięć korytarzy inwestycyjnych łączących Brzesko z Nowym Sączem. Również w dniu 18.12.2018r w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbyło się spotkanie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych na które Gmina Czchów również została zaproszona. Na posiedzeniu tym przedstawiono i omówiono przebieg 5 korytarzy (link). GDDKiA nie wybrała żadnej wersji, będą kontynuowane prace na wszystkich pięciu korytarzach związane z ich uszczegółowieniem.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z oferty projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Opublikowano: poniedziałek, 17, grudzień 2018

Czytaj więcej...     Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy? A może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje? Skorzystaj z oferty projektów „AKTYWNI I SAMODZIELNI (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30” lub „PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY”, realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.
     Projekty są realizowane od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 i skierowane do osób, które ukończyły 30 lub 50 rok życia, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące powiaty: brzeski, bocheński, wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Opublikowano: wtorek, 04, grudzień 2018

Czytaj więcej...     Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 13 grudnia 2018 r. tj. czwartek o godz. 17.00 w Ośrodku Aktywności Społecznej w Czchowie – Leśniczówka (ul. Trawniki 53, Czchów).

Program zebrania