Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Uwaga, producenci owoców i warzyw!!!

Opublikowano: poniedziałek, 16, luty 2015

Czytaj więcej...    Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.  uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw  - (Dow II)”.  Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.  Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na formularzu: Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II.

    Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r. Więcej informacji w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego, w ramach projektu: Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – Inwestycje w Centra Rekreacyjne

Opublikowano: poniedziałek, 26, styczeń 2015

Czytaj więcej...     Konsultacje dotyczyć będą zagospodarowania działek wzdłuż Jeziora Rożnowskiego oraz rekultywowanych terenów na odcinku od Zapory w Czchowie do zamku w Tropsztynie. Przeznaczeniem tego terenu jest funkcja rekreacyjna.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dnia 30.01.2015 o godzinie 14.30 do Biura Obsługi Klienta  w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Czytaj więcej...

Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu

Opublikowano: poniedziałek, 26, styczeń 2015

Czytaj więcej...     Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

Czytaj więcej...

Informacja Starosty Brzeskiego

Opublikowano: środa, 21, styczeń 2015

Czytaj więcej...     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, w uzgodnieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ustalił terminy, w których będzie możliwość oddania krwi w miejscowości Brzesko. Krew można będzie oddawać w godzinach 9.00-12.00 w następujące dni:

Czytaj więcej...

Zaproszenie na akcję krwiodawstwa

Opublikowano: czwartek, 15, styczeń 2015

Czytaj więcej...    Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie serdecznie zaprasza na akcję oddawania krwi, która odbędzie się 20 stycznia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 w ZSP ul. Sądecka 187.

     Akcja połączona jest z rejestracją potencjalnych dawców szpiku. Dawcą szpiku może być osoba pełnoletnia, zdrowa nie obciążona chorobami genetycznymi, dziedzicznymi, przewlekłymi w wieku od 18 do 50 lat. Dawstwo szpiku jest anonimowe, dobrowolne i bezpłatne.

Czytaj więcej...

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Opublikowano: czwartek, 15, styczeń 2015

Czytaj więcej...     Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Czchów

Opublikowano: środa, 14, styczeń 2015

Czytaj więcej...     Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Czchów na indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie świadczeń POZ od dnia 2 stycznia 2015 r.

Opublikowano: piątek, 02, styczeń 2015

     Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowy ze wszystkimi świadczeniodawcami z terenu gminy Czchów w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Życzenia Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 23, grudzień 2014