Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Rozpoczęła się akcja „Szybki PIT”

Opublikowano: czwartek, 03, marzec 2016

Czytaj więcej...    Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbywa sie już po raz ósmy i obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

Czytaj więcej...

Obowiązki sprawozdawcze - informacja dla przedsiębiorców

Opublikowano: wtorek, 01, marzec 2016

      Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2015 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2016 roku www.malopolskie.pl/srodowisko.

    Czytaj więcej...

Komunikat - ulga na dzieci

Opublikowano: czwartek, 25, luty 2016

Czytaj więcej...     Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.

Czytaj więcej...

Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR

Opublikowano: piątek, 12, luty 2016

Czytaj więcej...     Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR.

Czytaj więcej...

Kampania 1%

Opublikowano: piątek, 12, luty 2016

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2016 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski...

Więcej na stronie www.1procentwmalopolsce.pl

KOMUNIKAT w sprawie zwrotu nadpłaty

Opublikowano: piątek, 12, luty 2016

Czytaj więcej...Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, iż od dnia 1.01.2016 r. zwrot nadpłaty następuje:

  •  na wskazany rachunek bankowy

Przypomina się o konieczności aktualizacji rachunku bankowego w przypadku jego zmiany.

  •  przekazem pocztowym

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, tj. o kwotę 4,90 zł (niezależnie od kwoty nadpłaty).

Nadpłata może zostać zwrócona w punkcie kasowym, jeżeli podatnik złoży żądanie w tym zakresie.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, tj. nadpłata do kwoty 23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie.

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Opublikowano: środa, 03, luty 2016

 Czytaj więcej...     Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 9 lutego 2016 r. tj. wtorek o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Program

OGŁOSZENIE

Opublikowano: środa, 20, styczeń 2016

    Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794),

Czytaj więcej...