Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Uwaga! Wnioski o abolicję składek ZUS można składać do 15 stycznia 2015 r.

Opublikowano: środa, 17, grudzień 2014

Czytaj więcej...     Dla przedsiębiorców, którzy od 01 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku zalegali z opłacaniem składek 15 stycznia 2015 roku upływa termin na złożenie wniosku o abolicję.

     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551) tzw. ustawy abolicyjnej istnieje możliwość umorzenia nieopłaconych składek wyłącznie „za siebie” na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami dodatkowymi, opłatami prolongacyjnymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Umorzenie należności, o których mowa powyżej skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych a także kosztów egzekucyjnych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - Małopolska

Opublikowano: wtorek, 02, grudzień 2014

Czytaj więcej...      Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Małopolska, które odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Iwkowej. Na spotkanie zapraszamy producentów i przetwórców produktów żywnościowych pochodzących z Małopolski, przedstawicieli restauracji, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych oferujących produkty i potrawy lokalne z Małopolski.

     Celem spotkania jest zapoznanie się z zasadami przystąpienia do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - Małopolska (cele sieci, zasady przystąpienia, omówienie wniosku aplikacyjnego).

     Więcej informacji o Sieci znajduje się na stronie internetowej: http://www.zasmakujwmalopolsce.pl/index.php/dziedzictwo. Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Poszukiwany właściciel psa

Opublikowano: czwartek, 20, listopad 2014

Czytaj więcej...     Urząd Miejski w Czchowie poszukuje właściciela psa prezentowanego na załączonych zdjęciach lub osoby chętnej do zaopiekowania się czworonogiem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 146 621 738 (p. Helena Motak).

Czytaj więcej...

Uwaga producenci owoców i warzyw!

Opublikowano: piątek, 31, październik 2014

Czytaj więcej...    W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE, Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia.

    Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru:

ilość zgłoszona x odpowiedni współczynnik tj.

  • przy zgłoszonych produktach jabłkach i gruszkach, należy pomnożyć ilość przez 0,12 (limit 18 750 ton)
  • przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 (limit 3000 ton)

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT PRASOWY! UWAGA!

Opublikowano: czwartek, 30, październik 2014

Czytaj więcej...     Agencja Rynku Rolnego informuje wszystkich producentów owoców i warzyw, iż w związku z przekroczeniem limitu drugiego mechanizmu pomocy, przyznanej przez KE dla Polski, Oddziały Terenowe zakończyły przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

Czytaj więcej...

A P E L - do wszystkich sympatyków OSP

Opublikowano: środa, 22, październik 2014

Czytaj więcej...     Dostrzegając brak należytego zabezpieczenia społecznego członków OSP w sytuacjach doznania przez nich uszczerbku na zdrowiu w trakcie działań ratowniczych lub ćwiczeń, w szczególności przy jednoczesnym braku po ich stronie jakiegokolwiek tytułu ubezpieczenia społecznego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej podjął czynności związane z przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Czytaj więcej...

Rolniku! Weź udział w konkursie „Nie daj się wkręcić!”

Opublikowano: piątek, 17, październik 2014

Czytaj więcej...     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR Kraków Placówka Terenowa w Brzesku zaprasza ubezpieczonych w KRUS rolników do wzięcia udziału w konkursie o tematyce BHP "Nie daj się wkręcić !''. Celem konkursu jest wdrażanie i propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.
     Aby wziąć udział w konkursie należy podlegać ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzesku.

Czytaj więcej...

Nie dla czadu!

Opublikowano: piątek, 17, październik 2014

Czytaj więcej...     W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku apeluje i prosi: zróbmy wszystko, aby uniknąć wystąpienia zagrożeń powodowanych przez czad, chrońmy siebie i swoich bliskich. Czasem wystarczy tylko pomyśleć, czasem trzeba uczynić coś więcej (wykonać przegląd techniczny instalacji grzewczych i kominowych, zamontować czujkę wykrywającą tlenek węgla lub dym), żeby otrzymać gratyfikację w postaci zdrowia i życia.
Źródło: http://www.straz.brzesko.pl

Zapraszamy na warsztaty kulinarne

Opublikowano: piątek, 17, październik 2014

     Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa w ramach projektu "Organizacja cyklu warsztatów związanych z promocją produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych, wydanie książki kulinarnej oraz gazetki promującej projekt" zaprasza do udziału w warsztatach kulinarnych na bazie produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych z Małopolski. Warsztaty skierowane są do mieszkańców gmin obszaru Śliwkowego Szlak: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna. Celem warsztatów będzie zapoznanie się z dziedzictwem kulinarnym obszaru oraz aktywizacja w zakresie wykorzystania produktów regionalnych, tradycyjnych oraz lokalnych w  działalności gastronomicznej.

Czytaj więcej...