Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zmiana formy organizacyjnej Urzędu Pocztowego Czchów

Opublikowano: środa, 17, wrzesień 2014

Czytaj więcej...    Z dniem 1 października 2014 r. planowana jest zmiana formy organizacyjnej placówki pocztowej w Czchowie, polegająca na przekształceniu Urzędu Pocztowego Czchów w Filię Urzedu Pocztowego Brzesko 1.

    Filia UP Brzesko 1 funkcjonować będzie w tej samej lokalizacji, tj. Czchów, ul. Armii Krajowej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:45 do 17:00 i będzie realizować pełny zakres powszechnych usług pocztowych.

Przypomnienie – rata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Opublikowano: środa, 17, wrzesień 2014

Urząd Miejski w Czchowie informuje, że termin wpłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu upływa 30 września 2014 r.

Kontakt: P. Małgorzata Obal - Inspektor UM w Czchowie (tel. 14 66-21-729)

Trwa przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny

Opublikowano: środa, 17, wrzesień 2014

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane będą w budynku MOPSiŚR( ul. Szkolna 1)

codziennie od 01.09.2014 r. do 30.11.2014 r. w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 do 12:00w środę w godz. od 11:00 do 15:00

Kontakt: MOPSiŚR w Czchowie tel. 14 66-36-565 w. 22

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!

Opublikowano: środa, 17, wrzesień 2014

Czytaj więcej...      Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października. Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

    Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim. Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.

Czytaj więcej...

UWAGA!!! PILNY KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ DLA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

Opublikowano: czwartek, 11, wrzesień 2014

      Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.

      W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 3 września 2014 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

Kontrola wykorzystania obiektów sportowych

Opublikowano: środa, 10, wrzesień 2014

Czytaj więcej...     Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088). W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.

     Ankieta jest anonimowa.

     Wyniki badań będą upublicznione wraz z informacją o wynikach kontroli pn. Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088), której opublikowanie planuje się na początku 2015 r.

    Link do ankiety: http://zapytania.nik.gov.pl/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=785322&lang=pl

UWAGA ROLNICY!!!

Opublikowano: środa, 10, wrzesień 2014

Czytaj więcej...    Bezpłatne wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin będzie się odbywać podczas szkoleń organizowanych od 1 października 2014 r. przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zapisy na bezpłatne szkolenia (ilość miejsc ograniczona) przyjmują doradcy z poszczególnych gmin powiatu brzeskiego.

     Zapraszamy również do kontaktowania się z Biurem Powiatowym Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel. 146 630 183.

Aukcja "Smak Pomocy"

Opublikowano: środa, 10, wrzesień 2014

Czytaj więcej...     10 września w środę rusza aukcja internetowa, z której dochód przeznaczony jest  na pomoc chorym dzieciom, podopiecznym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej. Do zdobycia jest wiele atrakcyjnych przedmiotów, m. in. gadżety z autografami skoczków narciarskich, piłkarzy Wisły Kraków czy tarnowskich żużlowców. Każda udana licytacja to pomoc dla chorych dzieci:

     Okazuje się, że czasami barierą nie do pokonania dla rodziców chorych dzieci jest nawet 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli rodzina, której chcemy pomóc dostanie taką sumę pieniędzy jest szansa że ich córka, która od 6 lat leży zacznie chodzić - mówi Mariusz Kuś, dyrektor Biura promocji Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz...

Czytaj więcej...

Zapraszamy na warsztaty

Opublikowano: wtorek, 09, wrzesień 2014

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie HUMANEO organizuje, warsztaty edukacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorstw „Śliwkowego Szlaku”. 

    Celem wydarzenia jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, poprzez organizację warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorstw „Śliwkowego Szlaku”, propagujących ideę przedsiębiorczości, oraz ich wsparcie poprzez udostępnienie wskazówek dotyczących promocji i sprzedaży produktów lokalnych. 

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie portalu podatkowego

Opublikowano: poniedziałek, 08, wrzesień 2014

 Czytaj więcej...    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, że Ministerstwo Finansów uruchomiło centralny Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

     Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Czytaj więcej...