Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opublikowano: piątek, 03, luty 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  • Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/srodowisko.

    Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa - program JAWOR

Opublikowano: piątek, 03, luty 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

     Więcej informacji o programie znajduje się na stronie WFOŚiGW w Krakowie - https://www.wfos.krakow.pl/jawor

III nabór do projektu DOBRY CZAS NA BIZNES 06.02 – 28.02.2017r.

Opublikowano: środa, 01, luty 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski”, w ramach którego mają Państwo szansę otrzymać 24 500 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.
     Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy (dopuszczony jest status emeryta, rencisty, czy przebywanie na urlopie wychowawczym), mających pomysł na własny biznes, ukończone 30 lat, oraz należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Opublikowano: wtorek, 31, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 26 września  2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1675), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...

W DOBRĄ STRONĘ. Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego

Opublikowano: poniedziałek, 30, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 sób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach:  brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, m. Tarnów, limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Opublikowano: piątek, 20, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

zachowanie dziedzictwa lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 - budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Opublikowano: piątek, 20, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomoc na operacje z zakresu:

budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami).

Czytaj więcej...

Mammografia… warto o niej pamiętać!

Opublikowano: środa, 18, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Centrum Medyczne MASZACHABA zaprasza Panie w wieku 50-69 lat (ur. 1967-1948) na bezpłatną mammografię (dostępna bezpłatnie co 24 miesiące). Mammobus będzie czekać 28 marca 2017 r. na czchowskim Rynku.

    Konieczna wcześniejsza rejestracja: 12 633 02 18 lub 503 777 651.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Opublikowano: środa, 11, styczeń 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: rozwijanie działalności gospodarczej

Czytaj więcej...