Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Dobry Czas na Biznes"

Opublikowano: piątek, 02, grudzień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Burmistrzem Czchowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu „Dobry Czas na Biznes”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia i zakłada bezzwrotne dotacje w wysokości do 24,5 tys. zł na START na otworzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Targowej

Opublikowano: piątek, 18, listopad 2016
Wiesław Grzesicki

Czytaj więcej...     Trwają prace modernizacyjne przy newralgicznym dla ruchu zakręcie w okolicach placu targowego, przy wjeździe na ulicę Targową od strony drogi krajowej. Istniejące tam do tej pory zwężenie, ogrodzenie bezpośrednio sąsiadujące z asfaltem znacząco ograniczało widoczność, podnosiło ryzyko wypadków, praktycznie uniemożliwiało bezpieczny ruch pieszych. Dzięki rozmowom podjętym przez Burmistrza Czchowa z właścicielami posesji doszło do porozumienia, dokonano uzgodnienia nowego przebiegu granicy, co otworzyło możliwości do przesunięcia ogrodzenia i wykonania prac budowlanych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: piątek, 18, listopad 2016
Wiesław Grzesicki

    Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Czchów do konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
    Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Czytaj więcej...

Warsztaty przyszłościowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    17 listopada b.r. o 17:00 w Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej odbędą się 3-godzinne warsztaty przyszłościowe dla członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Warsztaty poprowadzą specjaliści Fundacji Aktywnej Edukacji, m in. Radca Prawny – Anna Marek.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - sprzedaż drewna

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Gmina Czchów informuje, że posiada do sprzedaży drewno pozyskane z wycinki z lasów Mienia Czchowskiego. Przeznaczone drzewo do sprzedaży to drzewo średniowymiarowe jodła i olcha – drzewo opałowe. Posiadamy również drzewo wielkowymiarowe – jodła. Istnieje możliwość zamówienia rodzaju, wielkości oraz ilości drzewa jakie kupujący chce zakupić.
    Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie  Rynek 12 , pokój nr 7, lub kontaktując się telefonicznie z numerem 14 6621731.
fot. targdrzewny.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami ).

Czytaj więcej...

Weź dotacje i wymień kocioł w swoim domu!

Opublikowano: piątek, 04, listopad 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Gmina Czchów informuje, że w porozumieniu z Gminami Gnojnik, Borzęcin, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Zakliczyn i Dębno, rozpoczyna realizacje projektu dotyczącego wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów Subregionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poddziałanie 4.4.2 i 4.4.3.

Czytaj więcej...

Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących

Opublikowano: piątek, 04, listopad 2016
Rafał Kopytko

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że w dniach od 18 do 28 listopada 2016 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku poniżej.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie wraz ze wskazówkami dla mieszkańców