Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa

Opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017
Rafał Kopytko

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa

     Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z póżn .zm.) Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie ogłasza konkurs na wyłonienie zastępcy kierownika ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia”

Opublikowano: czwartek, 16, listopad 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzesku prowadzi rekrutację do projektu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI". Wsparcie przeznaczone jest dla ludzi młodych w wieku od 18 do 24 lat (nieukończone 25 lat). W ramach projektu uczestnicy będą realizować wybrane kursy zawodowe oraz staże u pracodawcy. Udział w projekcie jest bezpłatny!
Szczegółowe informacje na grafice lub (tutaj (plik .pdf).

Oferta pracy w Jurkowie

Opublikowano: wtorek, 14, listopad 2017
Rafał Kopytko

    Firma "SZOT" Leszek Szot z Jurkowa poszukuje pracowników na stanowiska: sprzedawca oraz specjalista ds. handlu. Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

OFERTA PRACY (pdf)

Komunikat dotyczący wysoce zjadliwej grypy ptaków

Opublikowano: piątek, 10, listopad 2017
Rafał Kopytko

     Działając na polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku, Burmistrz Czchowa przypomina wszystkim hodowcom drobiu, że istnieje realne zagrożenie wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków, dlatego hodowcy drobiu powinni dostosować się do wszystkich zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób oraz dostosować się do zakazów i nakazów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu jednolity plik kontrolny

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia z zakresu JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. Tematyka szkolenia będzie obejmować m.in. zagadnienia:

 1. Cel i korzyści ze składania JPK.
 2. Struktury JPK.
 3. Zasady generowania i wysyłania pliku JPK_VAT.
 4. Podpis pliku JPK_VAT za pomocą płatnego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.
 5. Dedykowana do wysyłania plików JPK_VAT aplikacja Klient JPK 2.0
 6. Prezentacja strony www.jpk.mf.gov.pl.
 7. Sankcje za niezłożenie w terminie JPK.

Czytaj więcej...

Akcja oddawania krwi

Opublikowano: piątek, 03, listopad 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie zapraszają na akcję oddawania krwi. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie.

Ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie pomocy oraz powierzenie grantu w Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Szkolenia dofinansowane w 87% w projekcie „Kierunek Kariera”

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    W Urzędzie Miejskim w Czchowie odbyły się kolejne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach projektu „Kierunek Kariera”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

    Osoby, które  spotkały się z doradcą zawodowym, miały możliwość skorzystania z usługi Bilansu Kariery i zapisania się na szkolenia językowe, komputerowe oraz kursy prawa jazdy kat. A,B,C i C+E dofinansowane w 87% z Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Bilans Kariery to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określa się plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Czytaj więcej...

Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zapraszamy do wspólpracy, jeśli:

 • mieszkacie w powiecie brzeskim
 • macie otwarte serce gotowe do pomocy
 • w Waszym domu znajdzie sie miejsce dla dziecka potrzebującego wsparcia
 • jesteście otwarci na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą rodzicielstwo zastępcze

Czytaj więcej...