Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie

Opublikowano: środa, 28, luty 2018

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w 2018 roku, Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny pt. „Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura”

Opublikowano: wtorek, 27, luty 2018

Czytaj więcej...    Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Śliwka w dwóch odsłonach: Natura/Kultura”, którego celem jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, produktów lokalnych, folkloru, tradycji i kultury obszaru Śliwkowego Szlaku. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) oraz osoby pełnoletnie.

Czytaj więcej...

Konkurs pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku”

Opublikowano: wtorek, 27, luty 2018

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w konkursie pt. „Pamiątka ze Śliwkowego Szlaku”, którego celem jest pozyskanie pamiątki jednoznacznie kojarzonej z obszarem Śliwkowego Szlaku. Przedmiotem konkursu mogą być: rzeźba, płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła artystycznego lub ludowego, produkty spożywcze  oraz inne prace mające związek z obszarem.

Czytaj więcej...

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie - II kwartał 2018

Opublikowano: wtorek, 27, luty 2018

Czytaj więcej...     Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w I kwartale 2018 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

Czytaj więcej...

Rolniku! Hodowco trzody chlewnej!

Opublikowano: poniedziałek, 26, luty 2018

Czytaj więcej...    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że 13 lutego 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360). Rozporządzenie wprowadza dla posiadaczy świń w całym kraju obowiązki, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni.

ULOTKA INFORMACYJNA (plik .pdf)

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...    Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Więcej w załaczonej informacji.

Informacja ARiMR (plik .pdf)

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2018

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...      Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Opublikowano: środa, 21, luty 2018

Czytaj więcej...     Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.
     Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 PLAKAT INFORMACYJNY (plik .pdf)

Czytaj więcej...

Uwaga Rolnicy, od 15 lutego można skorzystać z uproszczenia wnioskowania o płatności w 2018r.

Opublikowano: czwartek, 15, luty 2018

Czytaj więcej...Uwaga Rolnicy, już od 15 lutego można skorzystać z uproszczenia wnioskowania o płatności w 2018, składając w Agencji tylko Oświadczenie.

Od dnia 15 lutego do 14 marca 2018r. należy składać oświadczenia do ARIMR przez rolników u których nie zmieniła się powierzchnia upraw od ubiegłego roku.

O pomoc w wypełnianiu oświadczeń można zgłosić się do doradcy p. Krzysztofa Dziedzica, tel. 510 134 658.

Rusza kolejna edycja konkursu „Śliwkowe szkoły”

Opublikowano: wtorek, 13, luty 2018

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w konkursie „Śliwkowe Szkoły”. Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”.

Czytaj więcej...