Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela - konferencja w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 16, czerwiec 2014

bhpW dniu 12 czerwca 2104 r. w hotelu „Łaziska” w Czchowie odbyła się konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”, zorganizowana przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jako koordynator ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Czchowie.

 

Konferencję otworzył Z-ca Burmistrza Tadeusz Płachta i jako gospodarz powitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników a następnie poprowadził spotkanie.

Pierwszy blok tematyczny konferencji był poświęcony bezpieczeństwu w placówkach oświatowych. W Polsce w ok. 32 tys. szkół uczy się ponad 5,5 mln uczniów i pracuje ok. 0,5 mln nauczycieli. W szkołach tych dochodzi corocznie do 100 tys. wypadków. Temu właśnie zagadnieniu organizatorzy poświęcili dwie pierwsze prezentacje z punktu widzenia kontroli przeprowadzonej przez pracownika służby bhp oraz inspektora pracy, które wygłosili Andrzej Dziedzic z Biura D-U BHP oraz Bogdan Solawa z OIP Kraków. Obaj prelegenci wskazali z jakimi uchybieniami natknęli się podczas kontroli placówek oświatowych. W podsumowaniu stwierdzili, że zapewnienie właściwego stanu bhp w szkole, jest niezbędne by uniknąć wypadków na jej terenie i wokół niej. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem szkoły – można nawet stwierdzić, że nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych jej zadań. Przedmiotem nieustannej troski dorosłych powinno być dążenie do stworzenia dzieciom warunków do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej, radosnej atmosferze. Tylko bezpieczna szkoła może zapewnić prawidłowy proces nauczania i wychowania oraz nauczyć dziecko odpowiedzialności i szacunku dla siebie i drugiego człowieka.

Jak zorientować się, czy ktoś sięga po narkotyki i jakie sygnały ostrzegawcze wskazują na kontakt z narkotykami było tematem prelekcji Bogumiła Machaja z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, który w prezentacji pt. „Narkotyki – prawda i mity” przybliżył uczestnikom problem szeroko rozumianej narkomani i jej wpływu na zachowania młodzieży. Z obserwacji wynika, że systematycznie obniża się wiek sięgających po narkotyki. Zmiany zachowania osób, które mają kontakt z narkotykami zależą od rodzaju substancji psychoaktywnej, jaka została zażyta i w przypadku narkotyków z różnych grup będą wyglądać rozmaicie.

Kolejna prelekcja poświęcona była konkursowi „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” Andrzej Dziedzic przedstawił idę konkursu, który ma na celu przygotowanie młodzieży do czynności ratunkowych wykraczając poza podstawy programowe przedmiotu, co jest zgodne z ich oczekiwaniami tj. ćwiczenia praktyczne z udziałem pozorantów, symulacje wypadków drogowych i innych zdarzeń. Zmagania uczestników w trakcie konkursu miały również na celu przełamanie bariery strachu oraz opanowanie stresu w sytuacjach nietypowych. Prelegent zwrócił również uwagę na to, że w naszym kraju organizowanych jest mnóstwo konkursów z pierwszej pomocy lecz system oceniania ich przez organizatorów nie jest obiektywny gdyż jurorzy stosują różne kryteria oraz, że szkolenia e-lernigowe z tego tematu kończą się tylko wydaniem zaświadczenia o nabyciu  umiejętności z udzielania pierwszej pomocy.

Więcej przeczytacie ( i zobaczycie ) Państwo na stronie interenetowej Pana Andrzeja Dziedzica z której pochodzi I część zaprezentowanego tekstu o konferencji

http://www.bhpdziedzic.pl

Odsłony: 1932