Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach otrzymało środki finansowe na realizację projektu z programu Erasmus+

Opublikowano: wtorek, 22, wrzesień 2015

Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom     Tytuł projektu brzmi: „Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom”

     Projekt jest przewidziany do realizacji w ciągu dwóch lat, rozpoczynamy we wrześniu 2015 roku, a  zakończenie jest przewidziane na sierpień 2017 roku. Liderem projektu jest szkoła niemiecka, natomiast my jesteśmy obok Niemców, Hiszpanów i Rumunów partnerami.

     Beneficjentami projektu są uczniowie naszego gimnazjum (14-16 lat). Zespół zaangażowany do projektu będzie obejmował 8 dzieci. Wezmą oni udział w realizacji zadań w Polsce oraz w ramach pobytu u partnerów w: Hiszpanii, Rumuni, Niemczech). Uczestnicy projektu będą się zmieniać:  rozpoczną najstarsi uczniowie gimnazjum, a zakończą najmłodsi tak, aby w efekcie objąć działaniem jak największą liczbę uczniów. Do realizacji zadań zostaną zaangażowani nauczyciele: języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, biologii i chemii oraz historii. Oni także będą uczestniczyć w wyjazdach uczniów, a także spotkaniach zagranicznych z nauczycielami z pozostałych krajów partnerskich. Projekt zakłada  dwa spotkania pedagogów: jedno z nich organizuje strona niemiecka, drugie strona polska. Językiem roboczym jest angielski.

Cele projektu:
     Projekt w swoich założeniach ma wpłynąć na rozwiązanie kwestii niskich osiągnięć w zakresie podstawowych umiejętności  poprzez zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Działania pozwolą na wielodyscyplinarne i międzydyscyplinarne podejście do problemu. Projekt pozwoli także na  nauczanie podstawowych umiejętności (znajomość matematyki, nauk przyrodniczych, historii i umiejętności językowych). Będzie promował uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów oraz wspierał innowacyjne podejścia do środowiska nauczania bogatego w technologie. Zadba także o rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (takich jak przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Wykorzysta innowacyjne metody pedagogiczne, skoncentrowane na osobach uczących się.
     Celem projektu jest zrozumienie w aspekcie społeczno-kulturowym środowiska  pracy, ludzi, kultury, a także typowych dla danego kraju tradycji i rozważenie ich w odniesieniu do własnego systemu. Głównym założeniem projektu jest rozwój kompetencji językowych, opartych na zasadzie wzajemnego uczenia się. Będzie się odbywało z zakresu różnych dziedzin kształcenia. Młodzież będzie miała możliwość cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania. Sprawne posługiwanie się TIK jest kluczowym celem projektu. Jednocześnie realizacja projektu ma ukazać różnorodność kulturową, historyczną, językową współpracujących partnerów. Działania zawarte w projekcie mają umożliwić uczniom opanowanie kluczowych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i kompetencji językowych. Beneficjenci mają możliwość uczenie się poprzez działanie na zasadzie rozwiązywania problemów.

     Każdy z partnerów rozpatruje główny problem projektu z różnych punktów widzenia. Strona rumuńska zajmuje się ujęciem  matematycznym, hiszpańska i niemiecka biologiczno-chemicznym.

     Polska zajmuje się analizą historyczną problemu i udziałem muzyki w życiu człowieka. Nasze działania przewidują:

  • zbadanie organizacji życia, sposobów przygotowywania posiłków, metod pracy, warunków socjalnych w okresie średniowiecza i ich wpływu na zdrowie ludzkie- odbędą się zajęcia  w  parku archeologicznym
  • analizę życia w średniowiecznym mieście- zwiedzanie Krakowa z uwzględnieniem jego historii, występowanie chorób zakaźnych, początki medycyny. Zapoznanie się z zasobami Katedry Historii Medycyny, Muzeum Wydziału Lekarskiego, Muzeum Historii Medycyny UJ, Muzeum Farmacji. Życie i choroby występujące w grupie Żydów w Krakowie.
  • określenie współczesnych zagrożeń-spotkanie z przedstawicielem SANEPIDU
  • wskażemy na sposoby radzenia sobie z chorobami cywilizacyjnymi (alergie)-wyjazd  i nocleg w Kopalni Soli w Wieliczce
  • zorganizujemy warsztaty kulinarne i opracujemy propozycje  aktywnych formy spędzania czasu-zdrowe żywienie, tryb życia i  ich wpływ na naszą kondycję- średniowiecze, a czasy współczesne
  • przeprowadzimy warsztaty z emisji głosu-skuteczne techniki posługiwania się głosem. Choroby zawodowe związane z aparatem artykulacyjnym
  • muzykoterapia-wpływ muzyki na nasze samopoczucie, zastosowanie muzyki w terapii psychologicznej i pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  • udział w koncercie muzycznym.
Odsłony: 1137