Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 06, czerwiec 2018

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018, poz. 1000) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

    Sesja ta odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

Część robocza:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zmiany Uchwały Nr XXVII/271/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów,
  4. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2018 roku,
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Komunikaty i informacje.

 

Część uroczysta:

 1. Uroczyste obchody Dnia Samorządowca z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 297