Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Początek wiejskich zebrań wyborczych

Opublikowano: wtorek, 12, luty 2019

zebranie piaski 2       W niedzielę 10 lutego odbyły się pierwsze Zebrania Wiejskie, na których oprócz spraw bieżących wyłaniani są na nową kadencję Sołtysi oraz Rady Sołeckie.
Piaski-Drużków
Na zebraniu w Piaskach-Drużkowie w wyborach na stanowisko sołtysa wsi po raz kolejny zwyciężył Pan Ryszard Gałek, wygrywając z Panem Pawłem Marszałkiem. W skład nowej Rady Sołeckiej wchodzą: Joanna Bodziony, Piotr Czyżycki, Mieczysław Kierczak, Kazimierz Michalik, Zbigniew Krzyżak, Bolesław Szczepański. Plan wydatków Sołectwa na 2019 rok:  28 000 zł – droga od szkoły do Rzezawy, 5 000 zł – droga do P. J. Kafla.

Wytrzyszczka
Na zebraniu w Wytrzyszczce nastąpiło przekazanie warty, po trzech kadencjach z funkcji sołtysa zrezygnował Pan Andrzej Rozciecha, który będzie nadal pełnił funkcję Radnego Rady Miejskiej w Czchowie. W wyniku zgodnej woli mieszkańców, przy stuprocentowym poparciu, na następczynie wybrana została Pani Małgorzata Maciaś. Nową Radę Sołecką tworzą: Elżbieta Trojanowska, Paweł Bodek, Wojciech Maciaś, Andrzej Malinowski, Piotr Piechnik, Henryk Osuch. Zebranie zatwierdziło plan wydatków na 2019 r., na które składają się inwestycje drogowe: droga "Kozieniec - Zawrocie" – 8 000 zł, droga "Potoki - Zamek" - 8 000 zł, droga "Na Zalesie" - 4 000 zł, droga "Do Nowaka" - 2 000 zł.

zebranie piaski 1

 

Wybory jednostek pomocniczych w Gminie Czchów

Lp. Sołectwo

Termin
godzina
lokal

1. Wytrzyszczka

10.02.2019 r.
godz. 9.30
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce

2. Piaski-Drużków

10.02.2019 r.
godz. 11.45
Budynek Komunalny Nr 1 w Piaskach-Drużkowie

3. Domosławice

17.02.2019 r.
godz. 14.00
Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

4. Biskupice Melsztyńskie

17.02.2019 r.
godz. 16.00
Remiza OSP w Biskupicach Melsztyńskich

5. Czchów

24.02.2019 r.
godz. 10.00
Kino „Baszta” w Czchowie

6. Tworkowa

24.02.2019 r.
godz. 12.15
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej

7. Będzieszyna

03.03.2019 r.
godz. 9.30
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce

8. Tymowa

03.03.2019 r.
godz. 12.15
Remiza OSP w Tymowej

9. Złota

17.03.2019 r.
godz. 10.00
Remiza OSP w Złotej

10. Jurków

17.03.2019 r.
godz. 16.00
Zespół Szkół w Jurkowie

Odsłony: 666