Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 24, czerwiec 2014

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zwołuję SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014r. roku o godzinie 9.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie, na którą serdecznie zapraszam. 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 r.,
  2. zmiany Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2014 – 2023,
  3. wyrażenia opinii do propozycji zmiany granic obszaru Natura 2000 „Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca-PHL 120020”.

4. Podsumowanie przemian społeczno-gospodarczych w Gminie Czchów w latach 1989-2014 – 25 lat „Wolności”.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Komunikaty i informacje.

8. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady

(-) Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 1578