Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Nielegalne przesiedlenie mieszkańców Limanowej do Czchowa

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019

    W połowie maja tego roku doszło do nielegalnego zasiedlenia przez władze Miasta Limanowa budynku w Czchowie przy ul. Sądeckiej mieszkańcami Miasta Limanowa. Działanie to jest złamaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt I OSK 2729/17), który jasno stwierdził, że nie istnieje prawna możliwość realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa komunalnego w oparciu o budynki zakupione na terenie innej gminy.

    Burmistrz Czchowa 20 maja 2019 roku złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Brzesku o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Miasta Limanowa. Ponadto wystąpił z wnioskami o interwencje do Wojewody Małopolskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

    Niezależenie od działań władz samorządowych gminy Czchów sami mieszkańcy wysłali do władz państwowych i parlamentarzystów, petycje w której przedstawiają zarzuty niezgodnego z prawem działania Burmistrza Miasta Limanowa oraz swoje postulaty i oczekiwania (w załączeniu skan pisma mieszkańców Czchowa).

    Burmistrz Czchowa oświadcza, że podejmie wszelkie dozwolone prawem działania, które pozwolą na ostateczne wyjaśnienie całej sytuacji i doprowadzenia do przywrócenia praworządności w działaniach władz Miasta Limanowa.

Pismo Mieszkańców Czchowa (plik .pfd)

Odsłony: 605