Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Sprawa skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa wraca do Sądu Administracyjnego w Krakowie

Opublikowano: poniedziałek, 27, marzec 2017 Rafał Kopytko

Naczelny Sąd Administracyjny       W rozstrzygnięciu z lipca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił Gminie Czchów możliwości skutecznego zaskarżenia uchwały Rady Miasta w Limanowej, która leżała u podstaw działań władz miasta Limanowa, mających na celu przesiedlenie 3 rodzin romskich do domu zakupionego na terenie gminy Czchów. W odpowiedzi na takie rozstrzygnięcie władze gminy Czchów złożyły kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została rozpatrzona 8 marca 2017 roku. Zgodnie z sentencją tego orzeczenia NSA w Warszawie dopatrzył się uchybień w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał cała sprawę do ponownego rozpoznania, a kosztami postępowania obciążył Radę Miasta w Limanowej.

     Taka decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwoli na dopuszczenia gminy Czchów do sprawy, co umożliwi na zaprezentowanie swoich argumentów przemawiających za stwierdzeniem nieważności wadliwej - naszym zdaniem - uchwały Rady Miasta w Limanowej, która leży u podstaw całego ciągu zachowań Burmistrza Miasta Limanowa, naruszających podstawowe zasady ustroju samorządu gminnego.

Odsłony: 529