Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ceny za wodę i kanalizację bez zmian!

Opublikowano: wtorek, 04, kwiecień 2017 Rafał Kopytko

Ceny za wodę i kanalizację bez zmian!     Burmistrz Czchowa informuje, że Rada Miejska w Czchowie w dniu 29 marca 2017 roku podjęła Uchwałę nr XXIII/245/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów na okres 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. Taryfy nie uległy zmianie.

1) Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Lp. Treść/ceny i opłaty w grupach taryfowych Cena netto
1. Cena za 1 m3 wody pobranej z wodociągu  – I grupa (odbiorcy detaliczni: tj. gospodarstwa domowe, instytucje i przedsiębiorstwa) 3,40 zł/m3
2. Cena za  1 m3 wody pobranej z wodociągu – II grupa (pozostali odbiorcy tj. sprzedaż hurtowa) 3,40 zł/m3

2) Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

Lp. Treść/ceny i opłaty w grupach taryfowych

Cena netto

1. Cena za 1 m3 ścieków – I grupa (dostawcy odprowadzający do sieci ścieki siecią kanalizacji sanitarnej) 4,97 zł/m3
2. Cena 1 m3 ścieków – II grupa (dostawcy indywidualni ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków) 5,54 zł/m3
3. Cena 1 m3 ścieków  – III grupa (pozostali dostawcy ścieki dowożone  do oczyszczalni ścieków) 6,64 zł/m3

        

3) Opłata abonamentowa miesięczna netto od każdego przyłącza wody i kanalizacji wynosi – 3,65 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie, o której mowa powyżej doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

Odsłony: 631