Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 18, kwiecień 2017 Rafał Kopytko

Naczelny Sąd Administracyjny     Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 8 marca 2017 r.  uchylono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2016 r. i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania.

     Przypomnijmy, WSA w Krakowie uznał, że Gmina Czchów nie posiada legitymacji skargowej i nie rozpatrzył zgodności z prawem Uchwały Rady Miasta Limanowa dotyczącej zakupu nieruchomości pod zadanie własne Gminy Miasta Limanowa na terenie Gminy Czchów.

     Burmistrz Czchowa nie zgodził się z postanowieniem WSA i zaskarżył je do NSA w Warszawie. W dniu 8 marca 2017 r. sąd uznał skargę za zasadną i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA. W uzasadnieniu sąd uznał, że Gmina Czchów posiada „interes prawny” i sąd pierwszej instancji rozpatrzy, czy mimo stwierdzenia interesu prawnego Gminy Czchów przez normę wynikającą ze skarżonej uchwały Rady Miasta Limanowa, uchwała ta jest zgodna z prawem.

     Od tego wyroku będzie zależał dalszy tok postępowania. Terminu rozprawy nie wyznaczono.

Odsłony: 674